Nahlásiť podnet


Zadajte názov ulice a vyberte konkrétnu ulicu z ponúknutého zoznamu.

Nahrávam obrázky
Vyberte súbory
  alebo   pridať video.
Nahrajte obrázky, ktoré podnet dokumentujú.
Povolené formáty pre obrázky sú: .jpg, .gif a .png
Maximálna veľkosť: 7MB
Vyberte príslušnú kategóriu, do ktorej Váš podnet zapadá.
Upresnite prosím Váš podnet výberom podkategórie.
Upresnite prosím Váš podnet výberom typu.
Vecne a čo najvýstižnejšie popíšte, v čom problém spočíva. Uveďte maximálne 800 znakov.