Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá)

Neudržiavaný pozemok

- Zadná


03. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Nekosená tráva - areál ZŠ - mestský pozemok

- Školská


02. júla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 
Jún 2018

Stromy na Mierovej

- Mierová


23. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Vytrhaná burina na ulici

- Jána Ondruša


17. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Suché konáre na Lesnej

- Lesná


11. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 
Vyriešený
 

Vyschnutý strom v parku

- Duklianska


03. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 
Máj 2018

Nepokosený pozemok

- Jedľová


22. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 
Apríl 2018

Výskyt invazívnych rastlín na Vajanského ul.

- Vajanského


29. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Skládka stavebného odpadu na Železnici

- Hollého


28. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Znečistená zeleň - čierna skládka

- Vincenta Šikulu


28. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Stavebný odpad

- Cementárenská


27. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Skládka stavebného odpadu

- Cementárenská


25. apríla 2018

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Ilegálna skládka pri Jilemnického ulici

- Vincenta Šikulu


23. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Ekologická havária

- Okružná


12. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Uzavretý