Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá)

Voľne pustené psy v areali Cevaservisu

- Dolná


02. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Uzavretý
 
Október 2017

Čierna skládka odpadov na Obore

- Nová


26. októbra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 
September 2017

Odstránenie padnutých stromov v parku

- Nová


27. septembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Padajúca vetva Mariánska

- Marianska


14. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Skládka odpadu na Devínskej ceste

- Devínska cesta


10. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Smetisko na zastávke ZŠ Stupava

- Záhumenská


07. septembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Burina na Cementárenskej ul.

- Cementárenská


07. septembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Stavebný odpad

- Okružná


06. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 

Čierna skládka - ľudia bez domova

- Vajanského


01. septembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení
 
August 2017

Zarastené dopravné značenie zelenou pred rodinným domom

- Záhumenská


30. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 

Vysoká burina.

- Marianska


23. augusta 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Nepokosená tráva - Zvončekova

- Zvončekova


01. augusta 2017

Zodpovednosť: MÚ Stupava

Vyriešený
 
Júl 2017
V riešení
 

Vypúšťanie vody na ulicu Jána Ondruša

- Jána Ondruša


24. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Stupava

V riešení