Staničná-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

V riešení
meno
Silvin Viktor 01. marca 2022

Dobrý deň, pán Gabura !

Som jedným zo šiestich vodičov, ktorí zabezpečujú prímestskú dopravu v meste Svätý Jur a blízkom okolí. Od začiatku decembra 2021 pravidelne parkujem autobus EČV BT724DS v priestoroch nového dopravného terminálu pri železničnej stanici Svätý Jur v priestore, v ktorom je zvislým dopravným značením zakázané zastavenie a státie všetkým vozidlám okrem vozidiel BUS (zreteľne je viditeľné na priložených fotografiách).

Od začiatku januára 2022 na parkovacom mieste o celkovej dĺžke 44 metrov (vyhradenom iba pre vozidlá BUS) parkujeme celkovo tri autobusy, ktoré slúžia pre dopravnú obsluhu mesta Svätý Jur a využívame dopravnú infraštruktúru, ktorá bola v roku 2019 vybudovaná prevažne z prostriedkov EÚ.

Prečo mojich kolegov šikanuje mestská polícia a straší pokutami ???

01. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Mesto Svätý Jur má parkovanie vozidiel upravené vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 6/2018 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách mesta Svätý Jur (VZN). V tomto VZN sa hovorí okrem iného, že v čase od 20:00 do 6:00 majú autobusy zakázané parkovať v meste (čl 2, ods.3). Mňa osobne mrzí, že vodiči sa stali rukojemníkmi tejto situácie. Spoločnosť Arriva bola viackrát upozornená už pred pár týždňami na konkrétne toto VZN. Pre zaujímavosť predošlý prevádzkovateľ (Slovak Lines) mal parkovanie autobusov vyriešené v rámci areálu I. Svätojurskej a.s. za symbolické nájomné.

Šimon Gabura
primátor Mesta Svätý Jur
01. marec 2022

Silvin Viktor

Pán Gabura,

samozrejme, že som už od decembra oboznámený s VZN č.6/2018, v ktorom podľa Vás "sa hovorí okrem iného, že v čase od 20:00 do 6:00 majú autobusy zakázané parkovať v meste".
V tejto súvislosti by som Vás rád upozornil predovšetkým na to, že v roku 2018 ešte neexistoval dopravný terminál pri žst. Svätý Jur, takže ani nie je možné, aby bol tento areál spomenutý/obsiahnutý v tomto materiáli. Ale bez ohľadu na tento časový nesúlad parkujeme autobusy v súlade s týmto VZN č.6/2018, čo je zrejmé z celého znenia Vami iba čiastočne citovaného bodu č.3 :

3. Parkovanie a státie v meste v čase od 20.00 h do 6.00 h je zakázané vozidlám nasledovných kategórii:
a) nákladné automobily (N2, N3),
b) autobusy (M2, M3),
c) prípojné vozidlá ( O2, O3, O4),
d) zvláštne vozidlá podľa § 3 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzkovania
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
e) vozidlá ostatných kategórií, ktorých celková dĺžka, resp. dĺžka jazdnej súpravy presahuje
5500 mm.
f) vozidlá kategórie N1, ktorých maximálna výška vozidla je vyššia ako 2000 mm
Takéto vozidlá môžu parkovať len na vlastných alebo prenajatých pozemkoch alebo v
objektoch, priemyselnej zóne mesta určenej územným plánom, a na miestach na to
určených dopravným značením. Parkovanie a státie vozidiel uvedených v ods. 3. je v čase
od 6.00 h do 20.00 h povolené iba krátkodobé – najmä pre vozidlá zabezpečujúce
zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidlá stavebnej
výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami
tohto VZN a zákona o cestnej premávke.

Takže každý večer parkujeme autobusy na dopravnom termináli pri stanici "na miestach na to určených dopravným značením", ako to vyplýva z mnou priložených fotografií. Som skalopevne presvedčený, že neporušujem ani VZN č.6/2018 a ani zákon o cestnej premávke. Ak si ale naďalej myslíte niečo iné, tak Vás týmto verejne vyzývam, aby ste sa ma pokúsili pokutovať. Opakovane sa nám mestská polícia vyhrážala pokutou vo výške 30 Eur za každú jednu noc. Som si istý, že sa veľmi rýchlo dozvieme stanovisko k tomu kompetentných inštitúcií.

Doplním, že od decembra 2021 dopravu vo Vašom meste zabezpečujú viacerí vodiči, ktorí sem dochádzajú za prácou aj viac ako 100 kilometrov, pretože tu nemal kto jazdiť. Ak by sme mali odstavovať autobusy na mieste, ktoré nám navrhujete, tak navyše budeme každé ráno a každý večer dochádzať cca 1,5 km (pešo, autom, na bicykli) bez ohľadu na počasie. Ak už teda máme byť takto Vami šikanovaní za to, že sa podieľame na dopravnej obslužnosti mesta Svätý Jur, tak Vás prosím o jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na túto jednoduchú otázku :
PREČO VLASTNE NESMIEME PARKOVAŤ AUTOBUS PRI STANICI NA MIESTE NA TO URČENOM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM ???

Budem Vám vďačný za uvedenie aspoň nejakých dôvodov, prečo nemôžeme využívať infraštruktúru, na tento účel vybudovanú z peňazí EÚ, Aby som si mohol - kráčajúc ráno o piatej v daždi na Vami nariadené miesto - v duchu opakovať tento Váš záhadný dôvod.

Na záver iba poznamenám, že výskyt autobusov na dopravnom termináli je asi rovnako bežný, ako to, že sú srnky v lese a hviezdy na oblohe : )

Úprimne sa teším na Vašu odpoveď , pretože už niekoľko dní sa snažím prísť na príčinu tohto Vášho postupu a nedarí sa mi na nič zmysluplné prísť. Takže ak máme dennodenne (neekonomicky a neekologicky) jazdiť kvôli Vám kilometre navyše - či už autobusmi alebo našimi autami - tak si snáď zaslúžime poznať skutočnú/pravú príčinu.

Vopred ďakujem za odpoveď.

VS
02. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Ďakujem aj za reakciu. Myslím, že dôvod som Vám uviedol - parkovať tam v čase od 20:00 do 6:00 nemôžete, pretože to zakazuje VZN mesta.
Spoločnosť Arriva (váš zamestnávateľ) je o tomto probléme informovaná. Tiež treba poznamenať, že za službu, ktorú vykonávate aj pre mesto Svätý Jur som Vám vďačný a Bratislavský samosprávny kraj za ňu riadne platí presne podľa ponuky, ktorú spoločnosť Arriva predložila v súťaži.
Len z minulosti: Fungovalo to tak, že vodič prišiel do areálu I.Svätojurskej a.s., kde si zaparkoval svoje vozidlo a odišiel autobusom. Keď skončil smenu, autobus odstavil znova v areáli a svojím vozidlom odišiel. Vodič mohol prísť hocikedy, pretože mal ovládač od brány.
Skúste sa obrátiť aj na svojho zamestnávateľa s jednoduchou otázkou, kde máte parkovať služobné vozidlá - autobusy.

Šimon Gabura
primátor Mesta Svätý Jur
07. marec 2022

Jana

Viac ako parkovanie by sa malo riešiť vytekanie oleja z autobusov, čom svedčia viaceré výrazné škvrny na vozovke.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania