Šúr - stavebný odpad

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

Uzavretý
meno
Nedam Nikdy 02. novembra 2015

Na mape je vyznačené miesto, kde sa v etapách vyvážal, alebo aj vyváža nielen stavebný odpad vo veľkom množstve. Je to zavážané do roviny pod svahom a postupne to zarastá zeleňou. Stále je to pomerne dobre viditeľné (fotky sú aktuálne k dátumu pridania tohoto podnetu). Je to na strane najbližšej k lesu, teda nie na novej cyklotrase ale oproti nej.

05. november 2015

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Stavebný odpad sa nachádza pri Šúrskom kanáli, na pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku (parc. č. 6776, k. ú. Svätý Jur). Oznámenie o výskyte nelegálnej skládky odpadu pošleme Okresnému úradu Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde začnú správne konanie podľa zákona o odpadoch. Zároveň ho pošleme majiteľovi pozemku. Ak sa nezistí v správnom konaní osoba zodpovedná za uloženie odpadu, a jedná sa o komunálny odpad príp. drobný stavebný odpad, Okresný úrad uloží mestu Svätý Jur skládku odstrániť na vlastné náklady. Celý tento proces môže trvať dokopy 1-3 mesiace.
Od januára 2016 sa vďaka novému zákonu o odpadoch sa celý tento postup zjednoduší a to tak, že mesto jednoducho odstráni skládku na vlastné náklady a Okresnému úradu Pezinok to len oznámi bez správneho konania.


Ing. Šimon Gabura
primátor mesta
07. november 2015

Nedam Nikdy

Aj ja ďakujem, ešte som zabudol napísať, možno to pomôže pri správnom konaní, že na mieste bola nájdená SPZ, ktorá bola odovzdaná na obvodné oddelenie polície PK.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania