Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

Uzavretý
meno
Obyvatelia Jura 11. apríla 2017

Napriek tomu, že križovatka II/502, výjazd Svätý Jur, smer Pezinok. je riadená dopytovou svetelnou signalizáciou, dochádza v uvedenej križovatke a jej okolí veľmi často ku kolíznym a potencionálne kolíznym situáciám vzhľadom na prejazd vozidiel idúcich po hlavnej ceste, nerešpektujúcich svetelný signál „STOJ“ v smere Pezinok-Svätý Jur a Svätý Jur-Pezinok. Veľmi zreteľné je to najmä v skorých ranných hodinách, kedy je hustejšia premávka vzhľadom na zvýšený pohyb vozidiel.
Požadujeme hlavne:

Presunutie dopravného značenia „začiatok a koniec obce“ ďalej od obývanej zóny smerom na Pezinok. Prechádzajúce autá tak budú mať dlhší úsek s maximálnou povolenou rýchlosťou 50km/h a vodiči budú mať z menšej rýchlosti uľahčenú reakciu na zmenu signálu svetelnej križovatky.

11. apríl 2017

Obyvatelia Jura

Dalej požadujeme:

Umiestnenie stacionárneho zariadenia pre monitorovanie rýchlosti prichádzajúcich vozidiel v smere Pezinok - Svätý Jur so zaznamenávaním priestupkov voči maximálnej povolenej rýchlosti na základe objektívnej zodpovednosti. Máme za to, že toto opatrenie bude výrazne preventívne pôsobiť na vodičov prichádzajúcich do Svätého Jura a zabezpečí vyššiu mieru dodržovania pravidiel cestnej premávky.
Umiestnenie kamerového systému, ktorý zaznamenáva prejazd vozidiel predmetnou križovatkou a je schopný tento záznam uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú pre zdokumentovanie objektívneho stavu pri kolíznej situácii, ktorá mala za následok škodu na majetku, alebo zdraví občanov.

Môžte nás podporiť aj on-line:

https://www.peticie.com/bezpecnejsi_jur
18. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Mesto v rámci rozšírenia kamerového systému, tento rozšíri aj na križovatku Kačačnice. Kamerový systému budeme rozširovať v tomto roku. Momentálne máme uzavreté verejné obstarávanie a po podpise zmluvy začneme s realizáciou. Do rozšírenia kamerového systému investuje Mesto v roku 2017 cca 40.000 EUR.
Umiestnenie stacionárneho zariadenia, z ktorého by mohli byť použité výstupy na konanie pre porušenie predpisov, by musel schváliť a hlavne umiestniť Policajný zbor SR Tento radar mal byť pôvodne umiestnený práve na vjazde do Svätého Jura smerom z Pezinka. Bohužiaľ nová vláda SR projekt umiestňovania radarov stopla na celom Slovensku.
Posunutie tabule označujúcej "začiatok resp. koniec mesta" je v kompetencii Okresného úradu odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý tak môže urobiť iba v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom okresného riaditeľstva PZ (DI ORPZ). Mesto má v tomto smere poradný hlas. Na rokovaniach spomenutých organizácíí bolo posunutie tabúľ odmietnuté. DI ORPZ Pezinok však predbežne súhlasil s obmedzením rýchlosti na vstupe do Svätého Jura z Pezinka. V tomto čase sa tento zámer posudzuje, ak s ním budú súhlasiť všetci zainteresovaní, bude rýchlosť cca 200m pred tabuľou vstupu do mesta obmedzená na 70m/h.

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania