Dopravný prestupný terminál

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

Vyriešený
meno
Občan mesta 06. augusta 2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať v akom rozsahu sa dotkne obyvateľov v priľahlých bytových a rodinných domov výstavba dopravného terminálu a to najmä v oblasti prípadného zvýšenia znečistenia ovzdušia? Bola realizovaná v tejto oblasti nejaká dopadová štúdia? Ako bude riešená hlučnosť a prašnosť? Vo vizualizácii projektu je zakreslená výsadba pár kusov stromov. Zelená bariéra (výsadba stromov poza celého radu priľahlých garáží) by bola asi na mieste!? Rozvoju mesta sa možno tešiť, avšak charakter pokojného bývania v malom meste, by sme mali zachovávať. To je podstata a dôvod bývania vo Svätom Jure. Ďakujem za odpoveď.

07. august 2018

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Mesto splnilo všetky zákonné náležitosti, ktoré ukladá stavebný zákon potrebné na získanie najskôr územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia. Keďže z rozsahu projektu nevznikla stavebným úradom požiadavka posudzovania vplyvov na životné prostredie, mesto takúto štúdiu ani nezaobstaralo.
S rozsiahlejšou výsadbou stromov počítame po skončení stavebnej časti. Tie by mali byť okrem iného umiestnené v časti terajšej oplotenej záhradky.

Mesto v zásade iba revitalizuje túto zanedbanú časť stanice, výsledkom by malo byť hlavne zníženie spomínanej prašnosti a tiež aj hlučnosti. (hlučnosti aj preto, že prechádzajúce vozidlá pôjdu plynule a po odstránení rampy bude celé parkovisko vsadené hlbšie ako sú garáže na ulici Kozmonautov)

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta
07. august 2018

Vegella

Čiže ak nedostanete podnet na posudzovanie ŽP tak to budete ignorovať? To ako naozaj majú ľudia prosiť o výsadbu pár stromov?? Myslím, že tie stromy by veľmi dobre slúžili aj počas týchto horúčav ako tieň, proti prašnosti, hluku, vizuálne by to bolo krajšie....
08. august 2018

Občan mesta

Vážený pán primátor,ďakujem za úradnícku odpoveď.Dotaz sa netýkal splnenia si zákonných povinností. Povinnosťou širokej verejnosti,orgány verejnej správy nevynímajúc, je ich dodržiavanie, rešpektovanie.Zákony však iniciatívu, ktorá nie je s nimi v rozpore,resp.ktorá nie je ich porušením netrestá. Príslušné zákony súvisiace s realizáciou tohto projektu, takúto možnosť asi NEZAKAZUJÚ!? Tá by všeobecne bola vnímaná ako pozitívny krok samosprávy voči svojim občanom, ich bezpečnosti, nenarušenia pokoja, nezvýšenia škodlivých vplyvov na ich zdravie... Uhol pohľadu občana je asi tento: 58 parkovacích miest a 2 autobusov, predpokladám, že aj náležité osvetlenie tohto priestoru. O tento počet áut sa odľahčí Bratislava, ale svätojurčania ich budú mať v tesnej blízkosti a pod oknami svojich príbytkov. My musíme strpieť Vaše rozhodnutia, bez náležitej kompenzácie!? Riešenie zelene či iných bariér tak, aby svätojurčiania nepocítili zvýšenú záťaž z tohto projektu, nie je žiadúce, je priam nevyhnutné.
Vážený pán primátor,predpokladám, že účelom vybudovania prestupného dopravné terminálu nebolo umožniť iba Juranom parkovanie pred železnicou a sadnúť do vlaku či autobusu (to robia aj teraz a bez projektu vybudovania takého množstva parkovacích miest), ale využiť tento dopravný bod aj obyvateľom okolitých obcí. No zabudlo sa tu na to, aké (aj) negatíva to prinesie pre občanov mesta Svätý Jur, ktorí ich budú musieť znášať deň čo deň. A na tom by Vám a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva malo pri rozhodovaniach záležať.
09. august 2018

Odpoveď samosprávy

Ku komentom sa nezvyknem vyjadrovať ale predsa:

Ja ako primátor musím postupovať v zmysle zákona. Ak by som dal spraviť spomínanú dopadovú štúdiu, mohlo by sa to dať chápať aj ako nehospodárne narábanie s finančnými prostriedkami. Ak by takáto štúdia bola nutná, prípadne bola požadovaná účastníkmi konania pri povoľovacom procese, mesto by ju vypracovalo. Keďže by som ju zadával na svoj popud, určite by sa mi to vrátilo ako pomyselná "druhá strana mince" od iných občanov, kontrolóra, alebo pri audite pri záverečnom účte.

K výsadbe stromov: Mesto má tento rok v rozpočte na výsadbu nových stromov 30.000 Eur, ktoré aj koncom roka (v čase vegetačného pokoja - v čase keď sa majú sadiť stromy) minie a vysadí viac ako 200 nových vzrastlých stromov. Určite bude mesto pokračovať v tomto trende aj v roku 2019 a po odovzdaní stavebnej časti tohto projektu budú aj v tejto lokalite stromy vysadené.

Príde mi divné, že keď v tomto priestore parkovali autá v blate, v prachu, často kvôli jamám brzdili a rozbiehali sa, teda spôsobovali hlučnosť a prašnosť to nikomu nevadilo, a keď sa mesto rozhodne priestor skultúrniť, splní všetky požiadavky účastníkov konania, príde požiadavka o "náležitú kompenzáciu"...

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta
09. august 2018

Martin Gubáš

Nemyslím si, že by tam hojne parkovali obyvatelia iných miest ako Svätého Jura. Pre ľudí z Pezinka (a ďalej) je jednoduchšie nasadnúť na vlak v Pezinku.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania