Veľká burina medzi hrádzou a plotom

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ vo Svidníku

Vyriešený

Zaslal: Ivan, 29. júna 2014

Nepokosená burina okolo hrádze pri rieke Ladomírka pozdĺž plota pri III. ZŠ

Svidník - Parcela č. 202/285 Lv 824 Vlastník: SLOVENSKÁ REPUBLIKA Spravca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 965 55, SR, (Odštepný piodnik Košice,Ďumbierska č.14

01. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Milý Ivan, vieme, že aj takéto úseky dokážu spríjemniť alebo naopak znepríjemniť pohyb v našom meste, a preto sa snažíme maximálne udržiavať čistotu a poriadok v celom meste. Tento úsek patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Banská Štiavnica, ale budeme ho tiež kosiť už v najbližších dňoch.
Mnoho miest na Slovensku v sezóne pristupuje len k nutnému koseniu dva-tri krát za celé obdobie, no v meste Svidník kosíme pravidelne a veríme, že aj tieto úpravy zlepšujú život v našom meste, a preto sa budeme snažiť v tom pokračovať.

MsÚ
10. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, ktoré nám bol zaslaný. Burina pri hrádzi v správe Vodárenskej spoločnosti bola mestom vykosená. Veríme, že tento úsek spríjemní chvíle prechádzok i športových aktivít.

MsÚ
10. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, ktorý nám bol zaslaný. Burina pri hrádzi v správe Vodárenskej spoločnosti bola mestom vykosená. Veríme, že tento úsek spríjemní chvíle prechádzok i športových aktivít.

MsÚ
10. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, ktorý nám bol zaslaný. Burina pri hrádzi v správe Vodárenskej spoločnosti bola mestom vykosená. Veríme, že tento úsek spríjemní chvíle prechádzok i športových aktivít.

MsÚ

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.