Orechová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Miroslav Motyl 26. novembra 2020

Neudrziavana cesta niekolko rokov

03. december 2020

Odpoveď samosprávy

Súhlasíme s Vašim názorom, že cesta na Orechovej ulici je vo veľmi zlom stave a vzhľadom na rozsah poškodenia vyžaduje nevyhnutnú opravu položením nového asfaltu. Predmetnú cestu eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Vzhľadom na úsporné opatrenia a redukciu investičných aktivít, sú opravy mestských komunikácií v tomto roku zamerané na rekonštrukciu priechodov na Ulici M. R. Štefánika, plôch v areáloch rekonštruovaných mestských objektov a komunikácií v havarijnom stave. Poškodená cesta na Orechovej ul. bude súčasťou zoznamu navrhovaných opráv ciest na rok 2021, ktorý prerokujú členovia komisie výstavby a majetku MsÚ a následne aj poslanci mestského zastupiteľstva.
Kto? Mesto Trebišov
Kedy? 2021

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.