Orechová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Miroslav Motyl 26. novembra 2020

Neudrziavana cesta niekolko rokov

03. december 2020

Odpoveď samosprávy

Súhlasíme s Vašim názorom, že cesta na Orechovej ulici je vo veľmi zlom stave a vzhľadom na rozsah poškodenia vyžaduje nevyhnutnú opravu položením nového asfaltu. Predmetnú cestu eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Vzhľadom na úsporné opatrenia a redukciu investičných aktivít, sú opravy mestských komunikácií v tomto roku zamerané na rekonštrukciu priechodov na Ulici M. R. Štefánika, plôch v areáloch rekonštruovaných mestských objektov a komunikácií v havarijnom stave. Poškodená cesta na Orechovej ul. bude súčasťou zoznamu navrhovaných opráv ciest na rok 2021, ktorý prerokujú členovia komisie výstavby a majetku MsÚ a následne aj poslanci mestského zastupiteľstva.
Kto? Mesto Trebišov
Kedy? 2021

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ
01. október 2023

Sofia Motýľová

Dobrý deň,

dňa 03.12.2020 ste uviedli pán Ing. Ján Bogda, že asfalt na ulici Orechovej je naozaj vo veľmi zlom stave a vzhľadom na rozsah poškodenia vyžaduje NEVYHNUTNÚ OPRAVU POLOŽENÍM NOVÉHO ASFALTU. Dňa 26.09.2023 uzatvorili cestu a zaplátali niektoré diery betónom. V prílohách prikladám fotky. Dňa 27.09.2023 a 28.09.2023 sa na ulici Orechovej nevykonavali žiadne práce. Otázka znie, na zaplátené diery betónom položíte v krátkom čase nový asfalt ?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.