Kpt. Nálepku-chodník-rozkopaný

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
E___ 03. septembra 2021

Poprosím o opravu chodníka od ulice Kollárova po križovatku sa na chodníku nachádza 17 dier ktoré urobila spoločnosť Telekom pri vedení optických káblov. Chodník nie je prechodný pre bicykel, či kočík. Čakala som celé leto že to spravíte a nič. Začala škola deti chodia na bicykloch po ceste !!

07. september 2021

Odpoveď samosprávy

V zmysle vydaného povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií za účelom umiestnenia telekomunikačnej stavby „INS FTTH TV Trebišov Ul. kpt. Nálepku“ bol Slovak Telekom, a. s. povinný upraviť chodník do pôvodného stavu, vrátane zásypu, zhutnenia a podbetónovania prekopávok do 30. 7. 2021 a vykonať tiež povrchovú úpravu obaľovanou drvinou do 31. 8. 2021.
Slovak Telekom, a. s. požiadal o predĺženie termínu ukončenia a odovzdania prekopávok do 30. 9. 2021, s čím samospráva mesta Trebišov, ako príslušný cestný správny orgán, súhlasila.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu - odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania