Čsl. armády-trávnatá plocha-vyschnutá

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Jakub 17. novembra 2021

Dobrý deň.
Dlhodobo po výkopoch na ulici Čsl. armády je kúsok trávnatej plochy zničený a sú tam nasypané iba kamene. Plus tam je použitý aj nevhodný materiál na obruvník.

17. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za zaslanie podnetu.

Počas prvého kalendárneho týždňa roku 2022 bola vykonaná obhliadka daného miesta za účasti pracovníka technických služieb a zástupcu mesta z oddelenia výstavby a majetku. Jej výsledkom bolo zistenie, že poškodené miesto na Ul. Čsl. armády bolo rozkopané, s cieľom vybudovať vodovodnú aj kanalizačnú prípojku, na ktoré boli vydané právoplatné rozhodnutia (avšak s termínom dokončenia 11/2019). V danej veci bol osobne upovedomený realizátor stavby, že má poškodené miesto uviesť do pôvodného stavu, a to v termíne do konca mesiaca apríl 2022. Zároveň mesto vystavilo pre realizátora aj oficiálnu výzvu s dohodnutým termínom uvedenia do pôvodného stavu.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.