Dopravná-chodník-rozkopaný

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený

Dobrý deň, na chodníku je už dlhodo diera po výkopových prácach.

07. február 2022

Odpoveď samosprávy

Pozemok registra C-KN s parc. č. 4385/3 na Dopravnej ulici, chodníková časť, je, na základe LV 11513, v súkromnom vlastníctve firmy STAVCENTRUM TV spol. s r. o. Vyplývajúc z tohto zistenia bol vlastník pozemku upovedomený mestom Trebišov o vzniknutej situácii a zároveň bol vyzvaný vyriešiť a uviesť chodníkovú časť miestnej komunikácie do užívaniaschopného stavu.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ
25. február 2023

Jakub

Chodník bol opravený, ďakujem.
25. február 2023

Jakub

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený Chodník bol opravený, ďakujem
25. február 2023

Jakub

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.