Zimná-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Uzavretý
meno
Miroslav 01. decembra 2022

Dobrý deň,
mal by som dotaz k týmto dvom fotkám na ktorých je dom služieb pri "stračej nôžke" a námestie pred bývalým hotelom Tokaj. Viem, že je to v súkromnom vlastníctve ale nemôže to mesto nejakým spôsobom ovplyvniť aby to vlastníci týchto priestorov a pozemkov dali do poriaku? Veď je to až v žalostnom stave, či už to námestie pred Tokajom alebo budova domu služieb. Keď som príde nejaký ten zablúdený turista a uvidí túto časť mesta tak si pomyslí svoje a už sem viac nepríde. Rozumiem, že je to beh na dlhé trate, ale neexistuje žiadna iná možnosť ako to zvrátiť? Neexistuje žiadne nariadenie, neexistuje žiadna právnicka kľučka v prospech verejného záujmu?
Ďakujem za odpoveď

31. január 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zo súčasne platného právneho stavu v SR, vychádzajúceho z doktríny nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, vyplývajú nasledujúce zásadné skutočnosti:
- obec (mesto) nemôže a nesmie investovať do údržby, obnovy, rekonštrukcie cudzieho majetku,
- pokiaľ stavba neohrozuje život, zdravie a majetok, nemá obec, resp. stavebný úrad žiadnu možnosť prinútiť vlastníka stavby, aby do nej investoval.

Zároveň je potrebné uviesť, že mesto Trebišov sa viackrát v priebehu niekoľkých rokov pokúšalo dosiahnuť s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností dohodu o spolupráci alebo aspoň o koordinovanom postupe pri údržbe verejného priestranstva a potrebných rekonštrukciách, avšak bez výsledku.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. majetku a výstavby, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania