Cesta, chodníky a parkoviská v dezolatnom stave ul. Berehovská

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Matej 20. marca 2016

Dezolatny roky nerieseny stav cestnej komunikacie na konci ulice Berehovskej a priľahlých komunikácií.

21. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov má pripravený prehľad komunikácií, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Požiadavka na rekonštrukciu mestských komunikácií (ciest aj chodníkov) bola spracovaná v návrhu rozpočtu na rok 2016. V schválenom rozpočte však už nie sú samostatne rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií, keďže boli presunuté do prebytku (celková výška prebytku bola schválená v sume 503.500 eur). Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva (apríl 2016) bude predložená požiadavka na vyčlenenie finančných prostriedkov z prebytku na realizáciu tohto investičného zámeru.

Kancelária primátora, MsÚ
27. marec 2016

Marcela Bindasová

pán Jilek to mohol dať opraviť keď boli na úrade Trebišov nahlas
28. júl 2016

izabela

Kedy bude opravený chodník na CUKROVARSKEJ ulici, aj tu bývajú VOLIČI, o ktorých sa zaujímate len pred voľbami. Alebo nám mesto zabezpečí gumáky?????
06. máj 2017

Matej

Chcel by som sa spytat, co sa za rok zmenilo v tejto veci? Chodnik vyzera rovnako
06. máj 2017

Matej

Chcel by som sa spytat ako sa za rok pohla tato vec? Chodnik je v povodnom stave
20. december 2018

Odpoveď samosprávy

Cestná komunikácia a priľahlé parkovisko na konci Berehovskej ulice, ako aj príjazdová cesta, parkovacia plocha a chodník pri BD č. 850 na Cintorínskej ulici sú zaradené do Zoznamu poškodených ciest a chodníkov, z ktorého sa vyberú komunikácie na opravu a budú navrhnuté do plánu opráv na rok 2019. V rokoch 2017 – 2018 Mesto Trebišov opravilo 14 534 m2 ciest, 9 547 m2 chodníkov v celkovej hodnote 315 499 eur a zrekonštruovalo chodníky v mestskom parku v sume 149 788 eur, na ktoré bola poskytnutá účelová dotácia Úradu vlády SR. Keďže rozsah poškodenia miestnych komunikácií a chodníkových častí je taký veľký, že nie je možné opraviť všetko naraz, prioritou bola oprava najfrekventovanejších komunikácií a havarijných stavov.
V snahe opraviť čo najväčšie množstvo ciest a chodníkov v budúcom roku (2019), bude na schválenie novému mestskému zastupiteľstvu predložený ďalší predpokladaný objem finančných prostriedkov určený na uvedený účel.

Ing. Ján Bogda, referent odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania