Garáže Sever vykrádanie, znečisťovanie.

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Ing. Dušan Grajcár 27. marca 2016

Už som tu spomínal, ako sa mesto stará a pristupuje k ochrane majetku občanov. Moja téma Garáže na Severe. Hoci už prešiel mesiac, nič sa nezmenilo. Podľa MsP, hliadky častejšie navštevujú a monitorujú situáciu. Pýtam sa ako do 22,00 hod. ? Garáže sa vykrádajú, dostal som Uznesenie od PZ SR, podľa MsP zabránili vykrádaniu. škoda značná, no ani mobilná kamera, ani fotopasca, dokonca za mesiac nestihli opraviť a nastaviť ani reflektory.
Stačili iba vybrať daň za garáže a občan postaraj sa.
Ďalej ako vidíte na záberoch 2 tretiny sú bezčísla, to znamená nie sú skolaudované. Čiže Tí bez čísel nemusia platiť daň za ne. No a Mesto ... nechýbajú mu peniaze veď stále iba plače, že nemá, že musí prepúšťať a keď sa má zásadne postaviť k otázke neplatičov neskolaudovaných garáži, tak odborne skolab

27. marec 2016

Ing. Dušan Grajcár

Vykrádanie garáži, smetie, bezdomovci a mládež

Keď Mesto Trebišov vyberá za také garáže daň je povinné sa postarať a ochranu týchto garáži. Alebo si majitelia majú uplatniť svoje právo voči Mestu Trebišov súdnou cestou ? Podľa MsP Trebišov sa nič nedeje. Oni zamedzili vykrádaniu garáži, Tu je dôkaz, že klamali " Uznesenie PZ SR Trebišov " Načo hliadkujú cez deň? Cez deň sa garáže nevykrádajú. Prečo stále nie je opravený reflektor a nastavený druhý reflektor ? Alebo pán primátor, je zbytočné dávať podnety ? Náprava nebude ? No pokiaľ tam budú takí ľudia, tak asi nie.
01. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Oddelenie organizačné a oddelenie výstavby a majetku MsÚ sa problematikou, ktorú uvádzate, zaoberá už od podania prvého podnetu. Jednoznačne však nie je možné konštatovať, že ak stavba nie je označená súpisným číslom, tak nie je ani skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie mohlo byť vydané a vlastník nepožiadal o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, alebo bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a vlastník požiadal o vydanie súpisného čísla, ale nepožiadal o zápis stavby do katastra nehnuteľností, alebo urobil všetko ako mal a súpisné číslo mu bolo odcudzené. Všetky tieto možnosti sú v súčasnom období preverované príslušnými pracovníkmi jednotlivých oddelení mestského úradu. Ide však o rozsiahlu a časovo náročnú záležitosť. O zistených skutočnostiach budeme verejnosť informovať.
Mesto Trebišov v súčasnosti neeviduje nedoplatky na daniach v lokalite "Sever", kde sa nachádzajú spomínané garáže.


Ing. Iveta Sabaková, odd. výstavby a majetku, MsÚ
Ing. Peter Duč, odd. finančné, MsÚ
02. apríl 2016

Ing. Dušan Grajcár

Chcem iba povedať, že pán primátor ma za tento môj podnet okamžite prepustil zo zamestnania.
Dôvod : takto sa nespráva zamestnanec MsÚ.
04. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Autor zaslaného podnetu nie je a ani nebol zamestnancom Mesta Trebišov, primátor s ním teda nemohol rozviazať pracovný pomer.kancelária primátora, MsÚ
05. apríl 2016

Ing. Dušan Grajcár

Som rád, že sa mesto ozvalo. Dňa 30.3.2016 ma pozval cez Správcu parku na 12,30 hod k primátorovi. Dovtedy som robil v parku na projekt Dobrovolne zamestnaný, od 21.3.2016.
Na porade so mno boli u primátora p. Davala, p. Cabada, p. Sosna. Veľmi som sa divil, keď p. Davala sa ma stále pytal, či už nebudem písať. Že zamestnanec MsÚ také niečo nerobí. Povedal som, že písať budem, načo ma obvinili, že som sa pridal k opozícii Trebišov nahlas. V ten istý deň volal p. Davala na moje tel. č. že už nemusím chodiť nasledujúci deň do práce. Bol som aj na Úrade práce, žiadna zmluva so mnou robená nebola. Pýtam sa ako som mohol potom robiť od 21.3 ? Dodnes nie sú upratané výkaly na konci garáži, nie sú nastavené reflektory, jeden stále nie je opravený.Pýtam sa : je to s trucu. Už sme sa Tí čo tam máme garáže zišli a upraceme to, ale nastaviť reflektory a vymeniť žiarovku nemôžeme bez plošiny. Tým, že mi pán davala zavolal, aby som nasledujúci deň už nešiel do práce, tým som nebol prepustený ? Alebo som bol zamestnaný bez zmluvy na čierno ? Treba si to ujasniť. Svedkovia, že som pracoval sú. Ale najlepšie bude, keď to preveria kompetentné orgány.Myslím, že som nič zlé neurobil, keď som dal tento podnet. A otázka súpisných čísel sa dá veľmi rýchlo vyriešiť, ale ľudia musia problematike rozumieť.Verím, že dostanem včas odpoveď.
14. apríl 2016

Dušan

14. apríl 2016

Ing. Dušan Grajcár

Včera boli 2 mesiace od vykradnutia garáži a ja som som sa bol večer pozrieť čo sa zmenilo, či boli odstránené elementárne veci. Nebolo zmenené nič, ako vidíte na fotkách. V zadu pri garážach úplná tma, ľudské výkaly, špina ešte vačšia než predtým. Reflektory nenastavené, jeden nesvieti, tak ako predtým. Bez komentáru.
30. november 2016

Ing. Dušan Grajcár

Tento podnet, bol nahlásený 26.3.2016. K dnešnému dňu nebolo urobené k nahlásenému podnetu nič. Ani taká maličkosť / vymeniť výbojku v reflektore, ktorí nesvieti / ako polo požadované. Naďalej sa strácajú okapy, v tme vzadu sa stretávajú kriminálne živly atď, garáže sa nelegalizujú / mesto stráca na dani z garáži, všetko ide po starom
Z toho to prístupu mesta k požiadavkám občanov, občania strácajú dôveru k mestu. Stránka " Odkaz pre starostu " stratila svoje opodstatnenie .
18. september 2017

Ing. Dušan Grajcár

Podnet podaný 27. marca 2016. Nič sa nedeje. Takých podnetov je tu na stránke 43 a nikdy nebudú vyriešené. Táto stránka stratila svoje opodstatnenie, pisatelia sú dokonca za podnet šikanovaní.To je ta transparentnosť, ústretová pomoc občanom, naprávanie krívd, čestné výberové konania. Tak sa plnia predvolebné sľuby. Zvolili ste nás a teraz nám 4 roky dajte pokoj.Trápne divadlo,

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.