Výtlky na ceste sa minimálne 10 rokov neriešili !!!

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení

Upozorňujem na dezolátny stav stav príjazdovej komunikácie (Ulica Tržná- od predajne Milk-Agro smerom ku kotolni STRED a cesta ďalej pokračuje medzi dvojrad garáži(20 garážou na jednej strane a 20 garážou na druhej strane. Táto cesta nebola opravovaná minimálne 15 rokov. Ako majiteľ bytu a zároveň garáže v tejto lokalite(ako daňový poplatník) upozorňujem na tento problém. Žiadam Vás minimálne o opravu výtlkov, resp. o natiahnutie nového asfaltového koberca, nakoľko si majitelia vozidiel ničia svoje autá, ale zároveň sa nedá prejsť ani pešo, keď naprší tak je cesta zaliata vodou.

11. apríl 2016

Tomi

Výtlky na Tržnej!!!

Tržná ulica od predajne Milkagro smerom ku kotolni a ďalej medzi dvojrad garáži je roky v dezolátnom stave. Minimálne 10-15 rokov táto komunikácia nebola nijako opravovaná !!!
15. apríl 2016

Tomi

Výtlky na Tržnej

Tržná ulica od Milk Agra smerom ku kotolni Stred a ďalej medzi dvojradom garáži(za predajňou MILKAGRO) je v dezolátnom stave!
28. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 18.4 2016 Uznesením č.44/2016 schválilo zoznam mestských komunikácií určených na rekonštrukciu. Súčasťou tohto zoznamu je o. i. aj lokalita, ktorá sa nachádza za objektom Milk - Agro. Komunikácia bude zrekonštruovaná na ploche 576,00 m2.

Michal Davala, Technické služby mesta Trebišov
21. máj 2016

Tomi

Hlavne, že neuvádzate termín oprav. 576 m2 je akurát zaplátanie najväčších výtlkov. Táto cesta potrebuje kompletne nový asfaltový koberec.
13. jún 2016

Tomi

Stále sa čaká na dátum opráv, keďže absolútne nič sa nerobí ! ! ! Opäť iba sľuby ! ! !
21. jún 2016

Ján

aj mňa by zaujímal potup opráv a temín...túto cestu užívam k svojej garáži.
27. február 2017

Tomi

Napriek tomu, že malá časť cesty bola minulý rok vyspravená, je cesta i na ďalej v dezolátnom stave. Opakovane žiadam o opravu výtlkov. Desiatky ľudí tu garážuje svoje vozidlá a denno denne si ničí podvozky na svojich autách. Za garáže sa platia dane mestu a mesto na čele s primátorom opäť nič nerobí.
16. január 2018

Odpoveď samosprávy

Predmetná cestná komunikácia na Tržnej ulici od predajne Milk - Agro smerom ku kotolni Stred bola na zozname opráv mestských komunikácií na rok 2016, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Nový asfaltový koberec bol na tomto úseku položený na jeseň 2016.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania