Vytlky a divná práca opravy vytlkov

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený

Hlásim vytlky na ulici T.G.Masaryka na rohu s ulicou Šafárikovou. Cca pred týždňom pani z TS opravovali vytlky a o 2 metre ďalej nechali oveľa väčšie diery na ceste neopravene. Naozaj divný postup. Neverim že došla hmota na opravu. Máme sa z toho smiať či plakať? Poprosím o opravu a nerobenie si srandy z občanov Trebišova!

28. apríl 2016

Rastislav Jilek

Prešiel týždeň od nahlásenia a žiadna reakcia zo strany mesta. Absolútne nič. Plat beží za čo?
28. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

V meste Trebišov bola v terajšom období uskutočnená oprava výtlkov na nasledovných uliciach: M. R. Štefánika, Komenského, Kukučinova, Záborského, Ružová, Rastislavova, časť Ul. Čsl. armády, Dobrovoľnícka, časť Slovenskej ulice, časť Ul. T. G. Masaryka po ulicu Šafárikovu a obnovená bola aj komunikácia v MČ Paričov pri stredisku dopravy Povodia Bodrogu a Hornádu. Na opravu výtlkov spotrebovali TS mesta Trebišov v uvedených lokalitách 25 ton studenej asfaltovej zmesi Canader. Z uvedeného množstva sa plánovala zrealizovať oprava komunikácie na celej ulici T. G. Masaryka. Vzhľadom na to, že niektoré výtlky boli náročnejšie na spotrebu zmesi, na dokončenie predmetnej ulice Technické služby mesta Trebišov už nemajú materiál. Opravy Vami uvádzaných výtlkov budú dokončené po dodávke ďalšej asfaltovej zmesi. Predpokladaný termín je do 11.5.2016.

Michal Davala, Technické služby mesta Trebišov
28. apríl 2016

Rasťo Jilek

Čiže menšie vytlky sa opravili väčšie vzdialené 30 cm sa neopravili. Má to logiku? Niektoré vytlky sa pred niektorym domom opravili kompletne. No nie kazdy obcan je primátor. Používa samosprava rovnaky meter?
06. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Oprava poškodených mestských komunikácií na Šafárikovej ulici aj na Ul. T.G. Masaryka bola pracovníkmi TS mesta Trebišov dokončená.

Michal Davala, Technické služby mesta Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania