Dostupnosť MHD pre Milhostov

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Mery 15. júla 2016

Vie mi niekto vysvetliť, prečo chodí MHD do mestskej časti Milhostov len dvakrát za deň? A prečo o 7.00 hod. počas školských prázdnin nechodí vôbec? Ja nemám v práci prázdniny... a ako občan mesta mám právo dostať sa jedným autobusom z miesta bydliska do blízkosti práce za 40 centov a nie medzimestským autobusom iba na stanicu a za 50 centov. Ak môže jazdiť MHD na Paričov ráno takmer v 15-minútových intervaloch, radi by mali aj ostatní občania mestských častí rovnaké výhody.

19. august 2016

Odpoveď samosprávy

Tento podnet je určený pre spoločnosť ARRIVA Michalovce, a. s., ktorá zabezpečuje cestnú osobnú dopravu - prímestskú a mestskú dopravu. Mesto Trebišov komunikovalo na základe Vášho podnetu s dopravným závodom Trebišov tejto spoločnosti. Uvádzame stanovisko vedúceho DZ Trebišov, ARRIVA Michalovce, a. s. Ing. Petra Salagu:
Nepovažujeme za rentabilné, aby MHD odchádzala z Milhostova počas prázdnin o 7:00 hod. Dôvodom je dostatočný počet spojov prechádzajúcich cez Milhostov. V čase od 6:00 h do 7:00 h prechádza Milhostovom 6 spojov. Čo sa týka mestskej časti Paričov, tam sú nastavené hodinové intervaly. Obyvatelia /cestujúci/ z tejto MČ nemajú žiadnu inú dopravu okrem MHD.


Ing. Iveta Verešová,
odd. výstavby a majetku, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania