Zimná ulica v dezolátnom stave

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Jano 11. októbra 2016

Tak takú zdevastovanú cestu v širšom centre mesta Trebišov nenájdete, hanba. Prosím neodpovedajte sloganom "počíta sa s opravou v roku pána keď budú v rozpočte peniaze". Podzemné kontajnery počkajú, ale naše autá nie. Poslanci poďte sa previezť touto ulicou, už sa tam niet ani kde vyhnúť. Žiadam o urýchlenú nápravu podnetu. Ďakujem.

12. október 2016

Odpoveď samosprávy

Opravy miestnych komunikácií v aktuálnom roku sa realizovali v rozsahu a na úsekoch podľa schváleného uznesenia MsZ. Poslancami MsZ bola schválená vyčlenená finančná čiastka z rozpočtu mesta, následne bol nimi schválený spôsob verejného obstarávania a zoznam vybraných úsekov ciest a chodníkov. Po vysúťažení prostredníctvom EKS bola úspešnou firmou zrealizovaná oprava úsekov.
Vzhľadom na to, že oprava výtlkov na Zimnej ulici nebola v schválenom zozname opravovaných úsekov na tento rok, bude možné, po zabezpečení frézovaného materiálu, pristúpiť aspoň k provizórnemu vyplneniu výtlkov na tejto ulici pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov.


Michal Davala, Technické služby mesta Trebišov
13. október 2016

Jano

Princík sľuboval, že to bude urobené v roku 2014, a zase len plátame látame. Dajte to konečne do plánu rekonštrukcií mestských komunikácií. A propo. Tak to rýchlo zasypme tou drvou.
13. február 2018

Odpoveď samosprávy

Aj tento zobrazený úsek cestnej komunikácie na Zimnej ulici bol súčasťou schváleného zoznamu mestských komunikácií, ktoré boli opravené v lete 2017. Dodatočne prikladáme fotodokumentáciu z realizácie opráv.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania