Zriadenie nepovoleného parkoviska na ul. ČSA oproti rod. lekárni

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Dušan D 18. mája 2017

Dobrý deň, rád by som vedel či sa už stavebné oddelenie mesta zaoberá čiernou stavbou v širšom centre mesta na ul. ČSA oproti rodinnej lekárni, a ak áno aké kroky podniklo proti tomuto stavebníkovi. Nie je predsa normálne aby si niekto dovolil bez predošlého súhlasného stanoviska a projektovej dokumentácie vytvoril parkovisko a veselo ho užíval. Som presvedčený že sa kompetentní budú týmto podnetom zaoberať a dotyčný stavebník bude sankcionovaný v zmysle zákona a nielen dodatočným vystavením povolenia.

12. september 2017

Odpoveď samosprávy

Štrková plocha na pozemkoch registra C-KN par. č. 3012a 3013 v k. ú. Trebišov nie je stavbou, ale terénnymi úpravami, ktoré nepotrebujú povolenie stavebného úradu. Na predmetnú zmenu využitia územia mesto Trebišov reaguje a daný účel rieši s vlastníkom pozemku.Ing. Iveta Verešová, oddelenie výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania