Krajnica cesty

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
MCH 30. mája 2017

Pred niekoľkými rokmi SPP vymieňal plynovodné potrubia na Záborského ulici. V jednom úseku dlhom asi 30 m boli výkopy po tejto výmene zasypané, avšak nijako neupravené. Po okraji cesty, kde bol pôvodne asfalt, zostali jamy, preliačiny a po daždi tam vznikali mláky a blato. Keďže tento úsek cesty je pomerne úzky, vyvstávajú problémy s príjazdom automobilov, alebo v zime sú ťažkosti pri odhrňovaní snehu mechanizmami TS. Len občania na vlastné náklady tento nedobrý stav cesty ako-tak naprávajú násypmi zeminy či kameňov. Napriek telefonickému prísľubu cesta zostala neupravená. V minulosti sme na tento stav upozornili i MÚ. Teraz by sme chceli znova požiadať Mestský úrad v Trebišove, aby upozornil SPP na povinnosť upraviť krajnicu cesty a dať ju do pôvodného stavu, teda s asfaltom na povrchu.

26. október 2018

Odpoveď samosprávy

Mesto plánuje v tomto prípade komplexné riešenie, ktoré bude spočívať v osadení polovegetačných tvárnic a vo vyasfaltovaní vjazdov. K realizácii sa pristúpi v roku 2019.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania