Poklopy kanalizačných šácht v meste

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
MCH 15. júna 2017

Staršie okrúhle liatinové poklopy kanalizačných šácht na mestských cestách sú spevnené rebrami, ktoré vytvárajú 8 prehĺbených kruhových výsekov. Tie poškodzujú pneumatiky automobilov a bicyklov. Pre cyklistov sú veľmi nebezpečné. Pri vjazde na takýto poklop sa môže koleso šmyknúť a cyklista môže spadnúť. Ešte horšie je to po daždi, keď sú poklopy zakryté kalužami vody (to sa týka aj poklopov s rovným povrchom, ak sú už o niekoľko centimetrov nižšie od súčasného povrchu vozovky). Prehĺbeniny medzi rebrami starých poklopov majú byť správne vyplnené asfaltom, aby automobily mohli cez ne prechádzať plynulo a cyklisti bez obáv z kolízie či pádu. Žiaľ, v Trebišove sa už niekoľko desaťročí okrúhle rebrové poklopy neasfaltujú. Nápravu je možné pomerne lacno a rýchlo uskutočniť v celom meste.

10. august 2017

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov oslovilo VVS, a.s. a požiadalo spoločnosť o vyjadrenie, nakoľko je správcom uvedených kanalizačných poklopov.

Vyjadrenie VVS, a.s.:

Na Ul. T.G. Masaryka je v súčasnosti osadených 10 ks rebrovitých kanalizačných poklopov VVS a.s., závod Trebišov prostredníctvom strediska servisných činnosti Košice zabezpečí mimo plánu výmenu 5 ks týchto kanalizačných poklopov .
V rámci uplatnenia plánu výmeny kanalizačných poklopov na rok 2018 bude zabezpečená výmena zostávajúcich poklopov v roku 2018.


Ing. Iveta Verešová, odd. výstavby a majetku MsÚ
11. august 2017

MCH

Nejedná sa len o Ul. T. G. Masaryka, ale o celé mesto. Ak nie sú peniaze na výmenu poklopov, jednoduchšie je prehĺbeniny medzi rebrami vyplniť asfaltom. A to sa dá spraviť aj viac, než 5 za rok.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania