Odstavené nepojazdné autá pod nadjazdom

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený

Zaslal: marianna, 21. júla 2017

Pod nadjazdom stoja už dlhšiu dobu dve nepojazdné autá, ktoré blokujú parkovacie miesta.

27. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Hliadka MsP preverila Váš podnet. V uvedenej lokalite boli zaznamenané dve osobné motorové vozidla, a to Škoda Felícia ev. č. TV 768 BU a Peugeot, ev. č. TV 592 BV, ktoré nemajú platnú TK a EK. Keďže v týchto prípadoch ide zo strany prevádzkovateľa vozidla o porušenie ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b ) zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, MsP spracovala podnet na začatie správneho konania pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a zároveň vyzvala majiteľov áut na ich odpratanie.

Mgr. Miroslav Cabada, poverený riadením MsP Trebišov
12. október 2017

Odpoveď samosprávy

Mestskej polícii Trebišov sa prostredníctvom vykonania účinných opatrení podarilo zabezpečiť odstránenie oboch vrakov motorových vozidiel, ktoré boli odstavené pod miestnym nadjazdom.Mgr. Miroslav Cabada, poverený riadením MsP Trebišov

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.