Prostitúcia a násilie na hlavnej v Trebišove

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Obyvatelia hlavnej ulice 06. októbra 2017

UPOZORNENIE: OBSAH TOHTO PODNETU JE EXPLICITNÝ

Ako obyvatelia hlavnej ulice Vás týmto ÚPENLIVO PROSÍME, začnite už konečne aktívne eliminovať nenormálne narastajúcu PROSTITÚCIU a NÁSILIE rovno pod našimi oknami.Za nimi vychovávame naše deti, či doopatruvávame svojích starkých.Radi by sme Vám verili, že pre Vás Trebišov nekončí už pri OD Paričan, ale to nejde. Mestská polícia sa síce prevezie po našej ulici a na prípadný podnet okamžite príde a rieši, no naša časť skôr potrebuje ich neustálu prítomnosť. Keďže je tu hádam najväčší pohyb, pretože je to jedna z dvoch trás do tábora.Netvrdíme, že všetci sú nebezpeční a zlí(mnohí sa pozdravia a prihovoria),no o chlapíkovi5 na zábere, ktorý kopal do dvoch prostitútok a následne zboxoval do brucha tú svoju svoju-až jej toluén vypadol (zatiaľ čo štvrtá1im vyfúkla auto) sa to nedá povedať.Vďaka.

06. október 2017

Odkaz pre starostu

Uvedený podnet sme vzhľadom na jeho obsah zaslali aj na príslušný orgán polície.
S pozdravom
Anna Dráľová
Odkaz pre starostu
16. október 2017

Odpoveď samosprávy

Ako ste správne uviedli, územie mesta Trebišov nekončí pri OD Paričan. Rovnaká pozornosť ako aj iným uliciam v meste je venovaná zo strany mestskej polície i lokalite, na ktorú poukazujete vo svojom podnete. O tom svedčí aj každodenné vykonávanie hliadkovej služby práve na Ulici M. R. Štefánika a uliciach priľahlým k rómskej osade. Akýkoľvek podnet zo strany občanov je bezodkladne preverovaný hliadkou MsP a všetky prípady sú riešené v rámci kompetenčných možností. Keďže o niektorých prípadoch sa MsP dozvie iba sprostredkovane a s odstupom času, nie je v možnostiach mestskej polície postihnúť takéto protiprávne konanie bez zabezpečenia dôkazového materiálu a stotožnenia osôb. Vo Vami uvedenom prípade by nám pomohlo doloženie kamerového záznamu, ktorým disponujete. Zašlite ho, prosím, na adresu [email protected].

Problematika prostitúcie sa nachádza v tzv. právnom vákuu, pretože podľa súčasnej legislatívy nie je trestná a zo strany MsP je možné postihovať len jej sprievodné skutky. Mestská polícia Trebišov o tomto jave vie a čiastočne sa jej ho darí eliminovať, hlavne zvýšenou kontrolou osôb, ktoré ju vykonávajú. Dochádza tak k jej vytlačeniu do okrajových častí mesta.

Mgr. Miroslav Cabada, poverený riadením MsP Trebišov
16. október 2017

Obyvatelia hlavnej ulice

Ďakujeme Veľmi pekne za Vašu odpoveď a väčší pohyb Mestskej polície MP. O spomínanú problematiku sa v súčasnosti začalo zaujímať viacero obyvateľov a zložiek (čo je naozaj veľmi dobré) a nakoľko je zjavné miesto zhotovenia záznamu, bolo z dôvodu bezpečnosti, odporúčané za žiadnú cenu nevystaviť nikoho možnemu následnemu ohrozeniu zo strany agresora. Veď keď napadol tú svoju - dajme tomu "priateľku", ako by mohol zareágovať na oznamovateľov...? Ozaj, predpokladáme, že k dnešnému dňu, (ubehlo 17 dní) naňho nepodala trestné oznámenie, aj napriek tomu, že jej to bolo navrhnuté. Zastupcovia MP však mali možnosť zhliadnutia tohto záznamu, ktorý bol náhodne zhotovený ako apel na rozmáhajúcu sa prostitúciu. Ak však prostitúcia nie je trestná, čo tak verejné pohoršenie? Alebo mravné ohrozenie mládeže? Čo tak stotožnovať prostitútky, či sú vôbec plnoleté, prípadne ich predviesť a vypočuť, či tak nekonajú pod nátlakom a v cudzí prospech (kupliarstvo,zneužívanie) ? Možno v strachu o svoj život nepovedia pravdu, no čo ak? Veríme, že pri istých zárukách bezpečnosti a pri spolupráci s odbornou pomocou z oblasti sociálnej práce, by sa mohlo poodhaliť aj takéto pozadie ich činnosti. Ak nie, aspoň ich nejako poučiť o zdravotných rizikách (veď keď nie sú nikde registrované a následne zdravotne kontrolované, tak pri svojej činnosti sú možnými šíriteľmi nákazy, či nie?) Ako paradox k tomuto uvádzame, žiadné dieťa sa nemôže zúčastniť nijakého pobytového výletu, bez toho, aby lekár nevystavil potvrdenie o dobrom zdravotnom stave, že je úplne zdravé a môže do kolektívu a rodič zas potvrdenie o "bezinfekčnosti" a že je oboznámený s trestnoprávnou rovinou ak by niečo zamlčal a tak šíril nákazu.... No tu sa nič takéto nerieši. Prostitútky v tomto smere nemajú žiadné zákonom schválene nariadenia? Možno rada na záver. Isto by neuškodilo nejaké poradenstvo s vedeniami takých miest, kde sa tejto problematike venujú už dlhšie. Veríme, že kontrolingom na viacerých úrovniach je možné ich vytesnať z našich ulíc. Bezpodmienečne aspoň z tej našej - hlavnej. Ďakujeme Vám, že ste sa zo všetkou vážnosťou začali tomuto venovať.
04. február 2018

Martin Sykora

presla dlha doba ako vyzera vasa ulica teraz?Nejake zlepsenie nastalo?
05. apríl 2018

Obyvatelia hlavnej ulice

Síce sme si s odpoveďou dali načas, ale predsa. Len bodovite:
®Sme normálny ľudia, ktorí majú za to, že si zaslúžia istoty ako bezpečnosť a morálna pohoda - bez dennodenného verejného pohoršenia na verejnom priestranstve ako každý jeden obyvateľ mesta.
®Prostitúcia je najstaršie remeslo. Pretrvalo veky, takže zhruba trojmesačná Trebišovská mikrokauza v médiách ju nezastaví. Na to zrejme treba zákonný, zdĺhavý celoplošný proces. Sme za prevenciu (hliadky) v uliciach, nie za liečbu v nemocniciach.
®Medializácia KONEČNE prinútila problém aspoň pomenovať a v mnohých prípadoch aj riešiť a odborne liečiť. Nechceme byť pochlebovačmi, hoci to tak možno vyznie, ale: "My sme vám (mestu) to hovorili!" A to dávno pred vypuknutím (či skôr prepuknutím?) problému. Máme ho pred našimi oknami. Nechcite vedieť aké to je. Nie je o čo stať. Hoci viacerí recesisti z našej "hlavnej?" ulice sa pohrávali s myšlienkou, že navrhnú viacerím "stopárkam", aby jeden celý deň sa presunuli na ulicu na ktorej býva možno NIEKTO dôležitejší než my a tam sa rovnako spravali (vrátane prihovárania sa atď...) ako na našej ulici. Zrejme dúfali, že to by mohol byť ten správny impulz na intenzívnejšie sa zaoberanie touto témou. Kto vie...?
®Mnohé "stopárky"(tak si totiž hovoria medzi sebou), žijú v skalopevnom presvedčení, že ak sa nejako umyjú, tak sa syfilisu zbavia... No comment.
®Počas medializácie bolo áut o niečo menej, no aj tak dopyt a ponuka neustala.
®Na Veľkonočnú nedeľu zhruba 5minút pred poludním, po návšteve kostola, okolo ktorého držala hliadku mestská polícia, sme sa stali svedkom toho, ako k stojacému autu, kde práve telefonoval vodič, pribehla "stopárka". No ten buď z princípu, alebo hnusu, či prítomnosti nás, ako neželaných svedkov, vyštartoval... Chceme veriť v to prvé.
®Dnes podvečer okolo 17,50 hod. , išla veľmi pomaly našou ulicou zrejme z tábora v družnom rozhovore štvorica ľudí. Pôsobili ako otec, mama, syn cca:16r. a dcéra cca:18r. Dcéra sa zväčša držala asi 2metre za nimi a vždy keď sa blížilo auto, otočila sa k ceste zastala a pohľadom zrejme sledovala, či auto zastaví. Ak nezastavilo, pokračovala ďalej typickou chôdzou- výrazne pohupujúc bokmi a prehadzujúc vlasmi a otáčajúc sa k autám...Ak zastala, "rodinka" zastala tiež... Treba niečo viac vysvetľovať??? Ak by aj bola vôľa z našej strany to nahlásiť, čo povedať? Že sa niekto niečo domnieva? Zvlášť ak je zrejme, že všetko "rodinka" poprie?
®Mestská polícia sa na našej ulici už aj prejde, nie len prevezie.No či pri svojich pochôdzkach aj legitimujú "stopárky" za účelom zistenia ich totožnosti, veku a v súčinnosti s oddelením policajného zboru aj istým spôsobom zisťujú či nie sú infikovanými pacientkami v liečebnom procese, alebo či z ich konania niekto parazitným spôsobom neťaží, tak to nevieme. Nemáme ako...Hoci chceme veriť, že tak konajú a dokonca veríme, že o tom spisuju aj záznam.
® Našim návrhom na zlepšenie stavu na našej ulici by bola stála prítomnosť hliadkujucej mestskej polície za výraznej asistencie správne inštruovanej rómskej poriadkovej služby, ktorá častokrát pozná rodinné či vzťahové pomery u tej ktorej "stopárky". Čo by mohlo aspoň na úrovni dohovoru, alebo prešetrenia rodinnej situácie cestou sociálnej starostlivosti, či policie pomôcť niečo zmeniť. Možno by nebolo ma škodu vyhľadať a požiadať o pomoc nejaké neziskové organizácie, ktoré sa v danej problematike dobre orientujú.
®Nie je predsa v poriadku dookola opakovať, že: "Prostitúcia nie je trestný čin."
To si to potom už rovno dajme do erbu!
Vari všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov nemá nikde v svojich stanovách zakotvené zhruba to, že mestská polícia má možnosť sankcionovať každého, kto na verejnom priestranstve ponúka, či vyhľadáva (príjma) sexuálne služby? Radi by sme verili, že existuje aspoň jeden takýto zadokumentovaný "úspech".
®Stretli sme sa aj s názorom proti rómskej poriadkovej hliadke, s dôrazom na riešenie problému montážou kamerového systému. Zaoberali sme sa týmto názorom, no z vlastnej skúsenosti vieme, že toto nevedie k riešeniu problému v takej podobe ako potrebujeme. Áno, bolo by to isto osožné, no skôr je to podľa nás vhodné k objasňovaniu už spáchaných činov, čomu sa prevenciou - hliadkovaním chceme vyhnúť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.