Pomoc psům v osadě,týrání,zápasy a veterinář

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Josef Kliment 14. novembra 2018

Je velmi nutné pomoci psům v osadě,jméno vašeho ůřadu se tahá po facebooku spolu s vetrinářem,který se ovšem jako veterinář nechová!Ve 21 století přihlížet a nic nedělat je velmi smutné a ostudné!

22. november 2018

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov poskytuje oficiálnu reakciu na uvedenú tému.

Reakcia Mesta Trebišov na medializované informácie týkajúce sa Karanténnej stanice v Trebišove.

Mesto Trebišov v ostatnom období eviduje na sociálnych sieťach, ale aj na spravodajských portáloch stále viac príspevkov ohľadne údajne nevyhovujúcich podmienok karanténnej stanice na držanie psov.

Jednou z mylných informácií, ktorú sme v médiách zaznamenali, je tá, že Karanténna stanica v Trebišove, do ktorej poverení pracovníci mesta, príslušníci Mestskej polície Trebišov (MsP), odovzdávajú nájdené zvieratá, patrí Mestu Trebišov. To však nie je pravda.

Mesto Trebišov má uzatvorenú Zmluvu o úschove odchytených zvierat so spoločnosťou VETERINÁRIUS, s.r.o. Trebišov od roku 2009 na dobu neurčitú. Odchyt túlavých psov realizujú na území mesta vyškolení príslušníci MsP, teda osoby schválené na odchyt túlavých zvierat. Následne ich umiestňujú, na základe zmluvy, do karanténnej stanice, ktorej prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť VETERINÁRIUS, s.r.o. Trebišov.

Prevádzkovateľ, resp. uschovávateľ sa touto zmluvou s Mestom zaväzuje preberať od poverených zamestnancov MsP:
- nájdené telá uhynutých zvierat,
- odchytené psy a mačky,
- v prípade potreby choré zvieratá liečiť,

Zmluva ukladá uschovávateľovi zároveň aj:
- zabezpečiť likvidáciu tiel uhynutých zvierat,
- zabezpečiť potrebné veterinárne vyšetrenie prevzatých zvierat, príp. ich liečenie,
- liečeným zvieratám poskytovať starostlivosť umiestnením v karanténe, poskytnutím liečiv, stravy a pitnej vody.

Mesto Trebišov uhrádza uschovávateľovi náklady na prevádzku útulku pre túlavé odchytené zvieratá vo výške 12.000 eur s DPH ročne.

Počas celého obdobia odkedy má Mesto uzatvorenú zmluvu s vyššie uvedenou spoločnosťou do dňa 9.11.2018 Mesto Trebišov a ani Mestská polícia Trebišov nezaznamenali žiaden podaný podnet alebo oznam zo strany občanov o týraní zvierat umiestnených v karanténnej stanici.

V aktuálnom mesiaci však Mesto Trebišov obdŕžalo od spoločnosti VETERINÁRIUS, s.r.o. Trebišov vypovedanie Zmluvy o úschove odchytených zvierat k termínu 31.12.2018. Dôvodom, ktorý uschovávateľ uviedol, je mediálny lynč a útoky na jeho osobu zo strany ochrancov zvierat a zástupcov Československého kastračného programu.

Po uplynutí výpovednej lehoty Mesto Trebišov uzavrie novú zmluvu na poskytovanie služieb spojených s odchytom túlavých zvierat s partnerom, ktorý vzíde ako víťaz verejného obstarávania.

Mesto Trebišov
26. november 2018

Adam Werther

Karanténna stanica sa nachádza na pozemku parc. č. 7/1, ktorý patrí Košickému samosprávnemu kraju. Správcom parcely je múzeum. Veterinárius má asi nájomnú zmluvu. Mesto by malo rokovať s múzeom o vypovedanie nájomnej zmluvy, aby budúci správca karanténnej stanice mal priestory. Ešte lepšie rieešenie by bolo, aby priestory si od muzea prenajalo mesto a nasledne uzavrelo s prvadzkovatelom zmluvu o prevadzke v priestoroch mesta.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania