Letná-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Uzavretý
meno
Erich Janok 24. septembra 2019

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie správneho postupu pri vyzdvihovaní tovaru z Jysku (po zaplateni, zo zadnej strany).
Vysvetlenie otázky: cesta hneď vedľa Kauflandu je označená zákazom vjazdu s doplnkovou tabuľou "okrem dopravnej obsluhy" (je jedno z ktorej strany prichádzte). Na Komenského smerom ku svetelnej križovatke je tam zákaz odbočenia vľavo "okrem dopravnej obsluhy". Teda doporučenie (aj z predajne je ísť cez svetelnú križovatku a na Letnú ulicu z Čsl. armády. No prekvapenie čaká vzadu za Jyskom, keď je cesta označená ako jednosmerná (teda sa tam nemá vchádzať).
Otázka teda, ktorý zo zákazov radšej porušiť? (pozn. za dopravnú obsluhu sa nepovažujem, navyše by riadnou cestou toto znamenalo porušenie dvoch zákazov. (vjazdu a odbočenia). Cez svetelnú len vjazd do protismeru za jyskom.

02. október 2019

Odpoveď samosprávy

Na správne vyzdvihnutie tovaru je potrebné zaparkovať na riadne vyznačenom parkovisku na Letnej ulici, prípadne na parkovisku, ktoré je pred hlavným vchodom do predajne.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP Trebišov
07. október 2019

Odpoveď samosprávy

Po konzultácii s príslušníkmi ODI OR PZ Trebišov dopĺňame odpoveď na podnet, s vysvetlením dopravného značenia dodatkovej tabule "OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY".
Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená na
a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3,
c) vozidlá taxislužby,
d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto za značkou; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP Trebišov
07. október 2019

Erich Janok

Dobrý deň, prosím Vás, tým dodatkom ste ma chceli uistiť, že dopravná obsluha nie som ? Presne tento výklad som si pri zadávaní podnetu pozrel, no nepovažujem sa za vozidlo zásobovania - hoci svoju nakládku tovaru chcem spraviť.
pozn. nebolo by potom možné dať vzadu doplnkovú tabuľku napr. okrem zákazníkov Jysku? (taký má v ruke bloček pre výdaj tovaru).
11. október 2019

jozef

Pre: Erich Janok
Presne toto je pre teba aby si tam mohol autom :
a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru)
PS: Ta nakladka tovaru to si ty

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.