Tržná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Neriešený
meno
Tomi 18. októbra 2019

Tržná ulica medzi Milk Agrom až po kotolňu medzi garážami je roky v dezolátnom stave a mesto dlhodobo situáciu ignoruje, hlavne že obyvatelia platia dane z nehnuteľností za svoje garáže. Nakoľko sa teraz v celej lokalite opravujú chodníky, tak opakovane žiadam aj o opravu danej cesty, nakoľko materiál aj technológie budu priamo na mieste, oprava danej cesty je iba záležitosťou na pár hodín pre dve osoby (oprava výtlkov).

29. november 2019

Odpoveď samosprávy

Vašu opakovanú požiadavku na opravu prístupovej cesty ku garážam za MILK-Agrom a pri bývalej kotolni eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Návrh na jej opravu bude predložený na rokovanie komisie výstavby a mestského zastupiteľstva v rámci opráv komunikácií, ktoré budú realizované v priebehu rokov 2020 - 2022. Celková výmera predmetných prístupových ciest ku garážam je cca 2 400 m2 a predpokladaná cena opravy, t. j. odstránenie starého a uloženie nového asfaltu, je cca 31.000 eur. Mesto uskutoční v dohľadnej dobe upratanie plochy a vyčistenie uličných vpustov prostredníctvom aktivačných pracovníkov.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku MsÚ
22. jún 2021

Tomi

Je rok 2021 a nič sa neurobilo, takže vaše vyjadrenie pokladám za čisté klamstvá,znova a znova. Hlavne že Vám výplata prichádza na čas ale nič sa nerobí.
22. jún 2021

Tomi

Tržná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Cesta v dezolatnom stave a roky sa to vôbec nerieši. Bolo by na čase minimálne prečistiť dažďové vpuste a zaplátať výtlky, je ich tu neúrekom od potravín Milk Agro až po kotolňu. Keď treba platiť prehnané dane z garážov mesto nikdy nezabudne ale na opravy sa úmyselne zabúda minimálne 25 rokov. Je na čase si začať plniť svoje povinnosti vážené mesto !!! Reči že nie sú peniaze sú iba výhovorky, nakoľko vyčistenie vpustí stojí 0€, zamestnancov technických služieb platíme tak či tak a oprava výtlkov je otázka niekoľko sto eur za asfaltovú zmes, len z týchto garáži mesto má príjem niekoľkokrát vyšší každoročne ako sú potrebné náklady na opravy raz za 20rokov.
06. október 2022

Tomi

Mesto absolútne kašle na túto lokalitu, už desať rokov upozorňujem na výtlky a namiesto toho aby to opravili čakajú kým sa rozpadne aj betón a prepadnú sa aj kanalizačné vpuste. Oprava za pár sto euro bude stáť nakoniec ohromné tisíce z pre nečinnosť vedenia mesta. Hlavne že platy a odmeny bežia ale nerobí sa nič.
30. marec 2023

Tomi

Tržná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Totálne rozbitá cesta, obrovské výtlky, prepadajuce sa kanály. Dlhodobo neriešena situácia. 30rokov sa tu nič neopravovalo, stačí opraviť výtlky a kanál.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania