Čsl. armády-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Viera Hrivňáková 25. novembra 2019

Poukazujem na nekvalitnú prácu dodávateľa stavby chodníkov na ul. ČSA. Doporučujem takýto výsledok práce dodávateľa neprebrať, minimálne reklamovať a trvať na oprave. Obrubníky / ktoré sú inde v meste zaoblené/ , sú ostré a hranaté, dodávateľ miestami zbrúsil ostré vyčnievajúce hrany, ale nie dostatočne, hrozí riziko úrazov, zakopnutia a pádov. Farebný prechod pre slabozrakých je nekvalitný. Zvyšok asfaltu, ktorý už dodávateľ stavby nepotreboval, rozsypal okolo obrubníkov a do doliniek v tráve. .

29. november 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet. Informácia o nedostatku bola zaslaná firme COLAS Slovakia, ktorá opravovala komunikácie, s požiadavkou na okamžité uskutočnenie nápravy. Zreparované chodníky prevzaté neboli. Mesto ich prevezme až po odstránení nedostatkov a vyčistení plôch od starých asfaltov.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku MsÚ
30. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Na základe reklamácie uplatnenej mestom Trebišov, pracovníci zhotoviteľskej firmy COLAS Slovakia, a. s. odstránili nedostatky na opravených mestských komunikáciách. Na chodníku na Ul. Čsl. armády bola vyčistená zámková dlažba, zrezané ostré hrany obrubníkov a odstránený asfalt zo zatrávnených plôch vedľa chodníka.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ
02. júl 2020

Viera Hrivňáková

ďakujeme, chodník a priestor okolo vyčistený bol, ale ostré hrany zrezané neboli, pri chôdzi chodcov naďalej hrozí zakopnutie a úrazy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania