M.R.Štefánika-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení

Dobrý deň, chcel by som znovu upozorniť, na už každoročný problém s usadnutou dlažbou na všetkých vydláždených prechodoch pre chodcov ale aj na retardéroch na ulici M.R. Štefánika, počnúc Jednotou až po Billu. Na všetkých spomínaných prechodoch a retardéroch sú vyjazdené koľaje, ktoré už sa ani nedajú s autami obchádzať. Moje otázky sú: 1) plánuje mesto v blízkej dobe tieto prechody a retardéry opraviť, keďže ich stav je už katastrofálny? 2) neuvažovalo mesto nad iným - trvácnejším spôsobom opravy (iným spôsobom spevniť podklad pod dlažbou), keďže ako som už spomínal a v minulosti aj už upozorňoval, tak sa tento problém opakuje každoročne? Veď je to jedna z najfrekventovanejších ulíc v meste. 3) prípadne neuvažovalo mesto nad odstránením týchto vydlaždených prechodov a tiež aj retardérov a nahradilo by ich rovným asfaltom? Šlo by podľa môjho názoru o najjednoduchší a aj najtrvacnejší spôsob, ako odstrániť tento problém. Veď v tomto úseku sú aj tak viaceré kruhové objazdy, pričom pribudnú ešte ďalšie nové. Už len tie nedovolia šoférom prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť, keďže je nutné dávať prednosť jazdy ostatným šoférom a podvozky áut by dostávali menej zabrať. Ďakujem za skorú odpoveď

30. máj 2020

Adam Werther

Tie retardéry by sa mali zrušiť.
01. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Na Vaše otázky reagujeme nasledovne:

1, Áno, mesto Trebišov plánuje v dohľadnej dobe opraviť spomaľovacie prahy (retardéry), rovnako aj priechody pre chodcov na Ul. M. R. Štefánika.
2, Áno, uvažovalo. Dlažba sa s ohľadom na dynamické zaťaženie týchto cestných plôch neosvedčila, akýkoľvek podklad nezabráni uvoľneniu a postupnému rozbitiu dláždenej plochy pri takom zaťažení, akému je vystavená plocha na uvedenej frekventovanej dopravnej tepne.
3, Áno, mesto pripravuje projekt náhrady dlažby na priechodoch a retardéroch hladkým modifikovaným asfaltom (farebný asfalt doplnený zmesou polymérov, z dôvodu odolnosti a tvarovej stálosti).
Nájazdová hrana pri spomaľovacích prahoch bude znížená a nájazd predĺžený, v súlade s platnými predpismi (predpis bol zmenený od doby výstavby existujúcich cestných spomaľovačov).

Zároveň projektant v spolupráci s ODI OR PZ zváži možnosť redukcie počtu spomaľovacích prahov, pravdepodobne aspoň jeden bude odstránený.
V súčasnosti mesto Trebišov zabezpečuje projektovú prípravu, ktorej súčasťou bude aj projekt organizácie výstavby a časový plán.
Kto? Mesto Trebišov

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov
01. jún 2020

xDD

Ďakujem za odpoveď. Nahradenie dlažby farebným asfaltom bude naozaj najlepšie riešenie a čo sa týka redukcie retardérov, takisto súhlasím, keďže aj v jednom dávnejšom príspevku Mgr. Miroslav CABADA napísal, že kruhový objazd slúži ako prvok na spomalenie jazdy automobilov. Ako mesto informovalo, plánuje sa výstavba ďalších kruhových objazdov, preto si myslím, že aj úplne odstránenie všetkých retardérov by bolo prínosom, lebo práve tie preberajú funkciu spomalenia jazdy automobilov a retardéry sú tým pádom zbytočné.
30. jún 2020

xDD

Dobrý deň, kedy sa začne s opravami týchto prechodov? Prešiel ďalší mesiac, prechody sú ešte v horšom stave ako predtým. Ďakujem za odpoveď
01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Mesto aktívne pracuje na tom, aby kompletná projektová príprava a verejné obstarávanie boli ukončené v termíne, ktorý umožní realizáciu opráv ešte v roku 2020, pred príchodom zimy.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania