Ľ. Podjavorinskej-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Viera Hrivňáková 19. júna 2020

Priestor medzi J.Husa a Ľ.Podjavorinskej je často znečisťovaný, marginalizovaní tam presúvajú odpad z neuzamknutého stojiska č.15. Znečistenie, ktoré je na troch fotografiách, je tu už viac dní. Dnes, 17.6.2020 približne o 14.00 hod, sa "prešli" až tri aktivačné pracovníčky s dvomi vozíkmi na zber smetí, tvárili sa, že odpad na zemi nevidia. Prechádzali sa najprv zdola ul. Podjavorinskej, smerom od ČSA, pár minút im trvalo, kým "prebrali tovar" v stojisku č.15, a približne o tri, štyri minúty sa prechádzali pomaličky hlasno diskutujúc medzi sebou naspäť po ul. Podjavorinskej smerom k ČSA. Nepozreli sa ani naľavo ani napravo, nezohli sa zdvihnúť žiadne smeti. Keďže smeti za viac dní neodpratali, žiadam o odpratanie a o monitoring aktivačných pracovníkov.

21. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet.
Znečistenie bolo odstránené pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov bezprostredne po zadaní podnetu (jún 2020).

Technické služby mesta Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania