Paričovská-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Adam Werther 01. augusta 2020

Chcem sa opýtať, či je v meste Trebišov povolené, ak si oplotím mestský pozemok, vysypem na zeleň na mestskom pozemku kamene a vyrobím si tak na mestskom pozemku parkovacie miesta. Budú mestskí policajti pokutovať vodičov na takýchto súkromných vyhradených parkovacích miestach na mestských pozemkoch ? V iných mestách dostávajú vodiči pokuty, ak parkujú jedným kolesom na verejnej zeleni. Pár metrov vo dvore má pritom firma možnosť zaparkovať 20 áut.

04. august 2020

Jaroslav Duc

Tak to som zvedavy na tu spravodlivu odpoved...
11. august 2020

Adam Werther

Po 10. dňoch bez zmeny.
16. august 2020

Dominika Frajkorová

ďakujem za krásnu umeleckú foto 😉🙏🏻 najbližšie Vás poprosím aby ste mi to uznámili skôr, aby som si umyla auto 😊
16. august 2020

Adam Werther

Mal som isté pochybnosti súvisiace s Vašou inteligenciou, no tým komentárom ste mi potvrdili, že zbytočne hľadám súvis medzi inteligenciou o Vami.
17. august 2020

Dominika Frajkorová

Dobrý deň prajem pán Adam s fake profilom. Ak sa tu ideme hrať na inteligenciu, tak ste na tom podobne ako ste “degradovali” mňa. 😁 Nakoľko by ste si mohli zistiť aj to, že ja som bola v tejto prevádzke ako zákazník a parkujem kde je voľné 😉 Poprosím Vás o zváženie vyjadrovania sa na moju osobu - § 11 až § 13 Občiansky zákonník v rámci úpravy týkajúcej sa ochrany osobnosti.Podľa občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy (napr. fotenie môjho síkromného auta).
17. august 2020

Adam Werther

To sme dopadli, keď učňovkárka s Vysokou školou tu robí výklady zákonov. A ak Vás tu niekto znevažuje, tak ste to Vy.
17. august 2020

Adam Werther

Vysokou školou života som myslel..
17. august 2020

Dominika Frajkorová

mladý pán, SOŠ učiteľstvo pre MŠ a výchovávateľstvo je učňovka? 😁 tak Vás ta škola života naučila teda málo, nevadí.. ja som Vás nedegradovala s inteligenciou ako prvá, a áno je ľahké si vyhľadať o mne nakoľko sa nemusím skrývať za falošný profil. Pekný deň Vám prajem, užite si ho v pokoji a miery 😊✌🏼
02. september 2020

Odpoveď samosprávy

Na pozemku registra C-KN, parcelné číslo 902/3, katastrálne územie Trebišov bola vytvorená spoločnosťou Royal logistics s.r.o., Paričovská 2322/87, Trebišov prevádzka. Spoločnosť Royal logistics s.r.o. nevlastní priľahlé pozemky registra C-KN, parcelné čísla 902/4 a 902/1, na ktorých by mohli byť zrealizované parkovacie miesta pre danú prevádzku. Nakoľko k prevádzke sú potrebné parkovacie miesta v zmysle STN 736110/Z1 pre klientov a personál, mesto umožnilo spoločnosti Royal logistics s.r.o. vytvorenie odstavných plôch na pozemkoch registra C-KN parc.č. 4455 a parc. č. 902/2. Odstavné plochy mali byť vytvorené zo zatrávňovacích tvárnic a chodníky zo zámkovej dlažby na náklady žiadateľa. Fotodokumentácia zjavne ukazuje na ešte na nedokončené dielo. Mesto Trebišov vyzve žiadateľa o dokončenie stavebných úprav.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
referent pre výstavbu MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.