Ľ. Podjavorinskej-Odvoz odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Viera Hrivňáková 05. augusta 2020

V stredu ráno , 5.8.2020, stojisko č.15: bolo smetiarske auto vyprázdniť smeti, máme tri kontajnery na netriedený odpad, smetiari vyprázdnili iba jeden kontajner, ten, ktorý je najbližšie k vrátkam, zvyšné dva ponechali. PÝTAM SA :PREČO ? Je ich povinnosťou vyprázdniť iba "plný" kontajner? Stav, ktorý Vám posielam na fotografiách je po odchode smetiarov často takýto, dnes to nie je výnimka, preto je to potrebné riešiť, ale nie tým, že sa v odpovedi niekto ospravedlní, to nestačí.

14. august 2020

Odpoveď samosprávy

Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov, vykonávajúci vývoz odpadu, sú povinní pri vývoze vyprázdniť všetky kontajnery na komunálny odpad, čo aj vykonávajú. Vývoz odpadu, ako spomínate, bol uskutočnený o 7.00 h, kedy je už dve hodiny denné svetlo. Väčšina Vašich fotiek však vznikli zjavne počas noci, resp. za tmy, preto ich nepovažujeme za relevantné, považujeme ich skôr za zavádzajúce.

Pri zbere separovaného odpadu pracovníci vizuálne kontrolujú zloženie odpadu v kontajneroch na separované zložky. Pokiaľ kontajner určený výlučne na triedený zber obsahuje zmesový komunálny odpad, ktorým sú znečistené vyseparované zložky odpadu, obsah tohto kontajnera vyprázdnia v rámci zberu zmesového komunálneho odpadu.
Kto? Technické služby mesta Trebišov

Technické služby mesta Trebišov
15. august 2020

Viera Hrivňáková

Moja "zavádzajúca" fotografia je robená na starom mobile, pod strieškou, preto fotka vyzerá tmavšie, ...v noci nefotím a nezavádzam. Ráno sme boli traja pri stojisku, aj zo susednej bytovky, ale to Vás nezaujíma. Moje tvrdenie, že z troch nádob na netriedený odpad jednu nádobu nevyprázdnili, ...ste vyvrátili tým, že je tmavá fotka? Prosím o informáciu, ktoré tel.číslo máme volať v podobnom prípade, aby ste sa presvedčili pri dennom svetle?
16. august 2020

Viera Hrivňáková

V sobotu 15.8.2020 ráno okolo ôsmej z troch smetných košov na netriedený odpad bol vyprázdnený iba jeden, prostredný. Jeden zostal plný, druhý do polovice. Takže nevieme prísť na ten kľúč, podľa ktorého smetiari vyprázdňujú koše. Ak pochybujete o pravdivosti mojich informácií a fotiek, prosím, pozrite si záznam z kamerového systému. Na stojisku č.15 je oznam o tom, že stojisko je monitorované kamerovým systémom so záznamom. Ako dlho sa uchováva záznam? Overovali ste si moje tvrdenia aj kamerovým systémom? Nič Vám v tom nebráni.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania