Neporiadok pri zberných nádobách

Zodpovednosť za riešenie: Trenčín

Vyriešený
meno
Igor 04. februára 2016

K tomu nieje ani čo napísať, nieje to tam jeden deň.

10. február 2016

Patrik Žák

Dobry den pan Igor,

Dakujem za venovany cas a usilie pri nahlasovani podnetu. Vas podnet som preposlal s doplnenim adresy Jana Halasu 10 pani Gugovej, ktora ma na starosti aktivacnych pracovnikov a pani Cachovej, ktora ma na starosti odpady.

V meste plati Vseobecne Zavezne Nariadenie, podla ktoreho by si mali obcania udrziavat poriadok pri nadobach, ale toto uz je moc...

Pekny vecer,

Patrik
12. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vo štvrtok 11.februára 2016 bolo toto miesto vyčistené v rámci zberu nadrozmerného odpadu. Problémom je, že ešte stále niektorí občania nerešpektujú pravidlá vykladania nadrozmerného odpadu. Stanovište sa čistí vždy pri zbere nadrozmerného odpadu.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ
15. november 2017

Igor

Odpad J.Halašu

Takato parada nam lezi v strede sidliska
15. november 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
samosprávu sme upozornili na Vašu aktualizáciu.

S pozdravom
Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
16. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, služba zberu nadrozmerného odpadu zo stojísk smetných nádob sa vykonáva pravidelne v zmysle schváleného harmonogramu, ktorý je aj vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, a to:

Z kolektívnej aj individuálnej bytovej výstavby - párny týždeň:
Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV
Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum, Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z kolektívnej aj individuálnej bytovej výstavby - nepárny týždeň:
Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV
Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z individuálnej bytovej výstavby - posledná streda v mesiaci:
Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

Termíny zberu objemného (nadrozmerného) odpadu budú uvedené v Harmonograme vývozov triedených zložiek odpadu na každý kalendárny polrok aktuálne. Tento je uverejňovaný na webovej stránke mesta www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ.

Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na komunáln odpad, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.

Tento týždeň, práve dnes vo štvrtok 16.11.2017 prebieha zber nadrozmerného odpadu na sídlisku Juh, takže odpad by mal byť dnes odvezený.

V blízkej dobe z dôvodu nedodržiavania stanovených pravidiel sa služba odvozu nadrozmerného odpadu plánuje zrušiť a občania budú povinní využívať buď zberné dvory alebo jarné a jesenné upratovanie.


Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ
16. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ešte dopĺňame informáciu, že nadrozmerný odpad bol odvezený 16.11.2017 okolo 13.30 h, drobný komunálny odpad bude dozbieraný 17.11.2017 pri vývoze bežného komunálneho odpadu, kartóny budú odvezené až pri zbere papiera. Je to o ľuďoch, je zakázané vyhadzovať takto nerozložené kartóny a ešte mimo nádob. Kartón mal byť rozložený, roztrhaný a vložený do nádoby na papier. Tým, ako to teraz na stojisku vyzerá, bude trpieť celé okolie až do najbližšieho zberu, žiaľ. Nadrozmerný odpad zbiera iné vozidlo, odpad z papiera iné vozidlo. Je nám ľúto, že niektorí občania majú takýto vzťah ku svojmu okoliu.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania