11. septembra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 28. septembra na uliciach J. Slottu a T. Tekela v čase od 07.30 h do 18.30 h

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: SLOTTU, J.: 18, 18/A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TEODORA TEKELA: 22 , 23, 24, 25, 26, 27 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.