11. septembra 2020

Začne sa výstavba cyklotrasy na Špačinskej ceste

V pondelok 14. septembra 2020 sa začne výstavba cestičky pre cyklistov a chodníka na Špačinskej ceste I. Úpravy sa dotknú úseku od križovatky s Rybníkovou po odbočku na Lichardovu ulicu, doba realizácie je plánovaná na štyri mesiace. Mesto Trnava prosí o rešpektovanie dopravného značenia a ospravedlňuje sa za spôsobené nepohodlie. Trnavská samospráva na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014 – 2020 vo výške takmer 500 000 eur. Hlavným cieľom je podpora a zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity environmentálne priaznivejšej formy dopravy. Téma udržateľnej mobility je pre Trnavu dôležitá; budovanie ucelenej a bezpečnej siete mestských cyklotrás nadväzuje na ďalšie projekty, ktorými chce mesto zlepšovať podmienky pre svojich obyvateľov a podporovať nemotorovú dopravu (napr. vybudovanie automatického parkovacieho domu na bicykle či systém zdieľaných mestských elektrobicyklov s názvom Trnavský bikesharing).