14. októbra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 20. októbra v čase od 07.30 h do 18.30 h na uliciach Fándlyho, Hurbanova, J. Bottu, Kuzmányho, Okružné námestie, Š. C. Parráka, J. Sambucusa, T. Vansovej, Zelená, Šafárikova, Študentská a Štúrova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: FÁNDLYHO: 31, 33, 34, 34/A, 35, 36 HURBANOVA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 JÁNA BOTTU: 27, 27/PRI, 27/VE, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 29/D, 29/E, 29/F, 29/G, 29/PRI, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 64/-, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 KUZMÁNYHO: 1, 2, 3, 4, 4/ZA, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 NÁM. OKRUŽNÉ: 4, 4/OP, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12 OVOCNÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/BL, 12, 13, 13/VE PARRÁKA, Š. C.: 2/VE, 5/BL, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 9/OP, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45 SAMBUCUSA, J.: 3/OP , 3/VE VANSOVEJ, T.: 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ZELENÁ: 1, 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ŠAFÁRIKOVA: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19/OP, 20, 21, 22, 23, 23/ZA, 24, 25, 26 ŠTUDENTSKÁ: 20/ZA, 22/ZA, 28/ZA Š ŠTÚROVA: 19, 19A, 38, 44 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.