21. septembra 2020

Prerušenie prevádzky MŠ T. Tekela v pondelok 28. 9. 2020 z dôvodu obmedzeného ohrevu TUV

Mesto Trnava ako zriaďovateľ Materskej školy, T. Tekela 1, Trnava preruší v zmysle § 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prevádzku materskej školy dňa 28. 09. 2020 (pondelok) z dôvodu obmedzeného ohrevu TÚV v čase od 7.30 hod. do 18.30 hod. Prevádzka materskej školy bude obnovená 29. 09. 2020 (utorok).