01. októbra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 13. októbra v čase od 08.00h do 15.00h na ulici Dúhová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: DÚHOVÁ: 44, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 73, 407, 410, 414/1, 416, 417/VE Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.