27. októbra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 3. novembra v čase od 07.30 h do 18.30 h na uliciach Fándlyho, Hospodárska, Komenského, J. Sambucusa a Študentská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: FÁNDLYHO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27/A HOSPODÁRSKA: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 59/ZA, 60, 61, 63, 64, 64/BL, 65, 65/BL, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 94, 95, 96 KOMENSKÉHO: 17 SAMBUCUSA, J.: 17, 17/ZA, 19 ŠTUDENTSKÁ: 2, 4 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.