20. októbra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 27. októbra v čase od 07.30 h do 18.30 h na vybraných uliciach

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: AGÁTOVÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11/VE, 12, 14, 16, 18 FÁNDLYHO: 20 HOSPODÁRSKA: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87/PR, 88, 89, 90, 91, 92, 92/ZA, 93 KALINČIAKOVA: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 88/BL KOMENSKÉHO: 31 KVETNÁ: 1, 2, 3/VE, 4, 4/A, 5, 6, 7/VE, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 NÁM. OKRUŽNÉ: 3 NÁM. ZELENÝ KRÍČEK: 1/C , 7/BL SADOVÁ: 10 SAMBUCUSA, J.: 37, 42 VANSOVEJ, T.: 1/OP, 1/PR ŠROBÁROVA: 2, 7, 8, 9 ŠTÚROVA: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36A, 40, 42 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.