19. októbra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 26. októbra na uliciach Cukrová a Pri Kalvárii

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 26. 10. 2020 v čase od 08.00 h do 15.00 h CUKROVÁ: 10/VE PRI KALVÁRII: 8, 12/VE, 17, 17/PRI, 17/ZA, 23, 25, 25/VE, 27, 27/ZA, 29, 35, 3424/6 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.