20. novembra 2020

Prerušenie distribúcie elektriny 4. decembra na uliciach Bočná, Osadná, Ostravská, Slovanská a Zelenečská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 04. 12. 2020 v čase od 08.00 h do 15.00 h BOČNÁ: 1, 3 OSADNÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 OSTRAVSKÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SLOVANSKÁ: 3/VE , 4/VE ZELENEČSKÁ 73, 75, 75/PR, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za spoluprácu.