Ulica Maximiliána Hella-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý
meno
Jozef Novák 16. februára 2021

Žiadam o prešetrenie a nápravu porušenia

"Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov"

z dôvodu že majiteľ domu č. 10 na ulici Maximiliána Hella si umiestnil kamery na verejné priestranstvo ktorým sú aj stĺpy verejného elektrického. Umiestnil ich na oba stĺpy ktoré má vedľa plotu (fotka je iba z jedného).

Aké ďalšie zákony či nariadenia ešte porušil?

19. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ide o problematiku, ktorá nespadá do kompetencií mesta. Pre viac informácií pozrite napr. odkaz: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/mu_1_2014_monitorovanie_priestoru_pristupneho_verejnosti_zmena_k_18_april_2016.pdf

Mestská polícia mesta Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania