Ulica Mozartova-cesta-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

Toto je prístupová cesta do ZUŠ Mozartova ktorá má veľa výtlkov.Je tam vývarovňa obedov a jedáleň pre dôchodcov.Odberatelia obedov si ráno privezú nádoby na obedy a na obed si prídu pre naplnené nádoby.Je tam ambulancia pre telesne postihnutých ktorí chodia tiež na autách alebo ako je na snímke chodia na invalidných vozíkoch.Okrem toho je tam ihrisko umelá tráva kde chodia občania a verejnosť a mládež športovať.Je tam veľká frekvencia áut a cesta je veľmi poškodená.Vidím to denne lebo tam pracujem ako správca uvedeného ihriska ktoré spravuje SKAŠZ.Chcel by som poprosiť aj požiadať v mene svojom a za občanov opravu uvedenej cesty.Ďakujem.

28. február 2021

Občan

Myslím si že cely areál by sa dal do budúcna komplet prebudovať na nejaký multifunkčný komplet ihrísk a posedení pre rodičov s detmi... Len chátra
19. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Odbor dopravy

Mesto Trnava
22. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Nehnuteľnosť je v správe Stefe Trnava a predmetným problémom sme sa začali zaoberať už vo februári 2021 s tým, že k oprave cesty pristúpime hneď, ako nám to umožní počasie. Podmienkou vysprávky výtlkov je suchý podklad cesty a obdobie s celodennými teplotami min. +5 st.C. Ďakujeme za trpezlivosť pri riešení podnetu.

STEFE Trnava
11. júl 2021

Jaroslav Kralčák

V Piatok 11.7.2021 to bolo vyasvaltované.To by bolo v poriadku,ale nesmie pršať.Voda tam stojí.viď.fotto.
14. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Na uvedený problém sme vo februári 2021 odpovedali, ak budú priaznivé poveternostné podmienky, budú uvoľnene pandemické opatrenia proti šíreniu COVID 19, STEFE Trnava, s.r.o. ako správcovská spoločnosť po vybavení všetkých potrebných dokladov pristúpi k oprave komunikácii. Dňa 21.5.2021 sme požiadali primátora Mesta Trnava a vedúceho odboru investičnej výstavby o schválenie obnovy časti poškodenej komunikácie v objekte Mozartova 10. Našej žiadosti bolo vyhovené, uvedená komunikácia bola opravená 9.7.2021. Nakoľko v celom objekte nie je vybudované odvodnenie, povrchová voda po prívalových dažďoch od ul. Tajovského vteká do objektu. Dažďový vpusť od ul. Tajovského je zle vyspádovaný a objemovo nevyhovujúci, preto sa objavujú na novej asfaltovej ceste v objekte malé kaluže. Odstránenie uvedeného problému má riešiť projekt zo dňa 29.09.2017 "SO 05 Spevnené plochy a komunikácie", ktorého platnosť bola 2x predlžovaná, naposledy v máji 2021 na dalšie 2 roky.

STEFE Trnava, s.r.o.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania