Ulica Halenárska-stavby a budovy-zlý stav budovy

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Andrej Filip 30. júla 2021

Dobrý deň,

rád by som nahlásil zlý stav múru, ktorý lícuje s budovou na Halenárskej ulici.
Podľa všetkých indícií by sa malo jednať o majetok mesta. Závažným problémom nie je ani tak stav omietky a jeho vizuálu, problémom je zlé napojenie na spomínaný dom, spoje sú popraskané a pri dažďoch zateká medzi múr a pôvodnú stavbu čo našim susedom zapríčiňuje nadmerné vlhnutie steny a následné plesnivenie stien na niektorých miestach.

Touto formou by som Vás rád požiadal o stanovisko, prípadné vyriešenie popisovaného problému. Ďakujem veľmi pekne.

23. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Odbor stavebný a životného prostredia

Mesto Trnava
25. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, stavebný úrad v predmetnej veci požiadal odbor majetkový o preverenie vlastníckych vzťahov k predmetnému múru. Stavebný úrad môže následne vlastníkovi nariadiť vykonať nápravu.

Odbor stavebný a životného prostredia
03. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Predmetný múr na nároží ulíc Halenárska - Dolnopotočná je zaradený do majetku mesta. Pozostatky múra sú však vedené ako pamätihodnosť. Mesto od roku 2019 eviduje snahu vlastníkov Bytového domu Halenárska 38-40 o jeho odstránenie, nakoľko múr je v tesnom dotyku s BD a spôsobuje problémy. Žiadatelia mali predložiť mestu statický posudok a súhlas KPÚ Trnava s jeho odstránením, následne by príslušný stavebný úrad vydal povolenie na jeho odstránenie. Doposiaľ však mesto nemá vedomosť o ďalšom postupe vlastníkov bytov Bytového domu Halenárska 38-40, 40A.

Odbor stavebný a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania