Ulica Gejzu Dusíka-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Maria 16. augusta 2021

Dobrý deň, posledné 3 týždne evidujem na ulici Gejzu Dusíka zvýšený výskyt potkanov, ktoré sa premiestnili zo zrušených odpadkovych státí do ziveho plota popri ceste. Každé ráno mi cez chodník prebehne desiatka potkanov a ostatne sa skrývajú v tom živom plote. Aktuálne v danej lokalite prebieha aj zatepľovanie a potkany môžu zničiť material a rovnako sa dostať aj do bytových domov. Ďakujem za vyriešenie môjho podnetu.

24. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Odbor komunálnych služieb - referát verejnoprospešných služieb

Mesto Trnava
03. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Deratizáciu verejnej zelene na tomto mieste vykonávame priebežne a do aktívnych dier od hlodavcov nachádzajúcich sa na verejnej zeleni na pozemkoch mesta Trnava opakovane vkladáme deratizačné návnady.

V prípadoch, kedy sa aktívne diery nachádzajú v tesnej blízkosti kanalizačných poklopov (v týchto miestach je viditeľný pokles terénu a preto je predpoklad , že daná prípojka je poškodená a vytvára živnú pôdu pre zvýšený výskyt hlodavcov) je potrebné, aby si deratizáciu zabezpečil jej majiteľ na vlastné náklady.

Podľa bodu 5 §2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Deratizáciu hlavných vetiev kanalizácie zabezpečuje ich majiteľ – spoločnosť TAVOS, a.s.

Preposielame aj vyjadrenie od deratizačnej spoločnosti k situácii na G. Dusíka:

„Môj názor na zvýšený výskyt potkanov na ul. Gejzu Dusíka je taký, že po tom čo sa vybudovali polo podzemné stojiská potkany si hľadajú nové útočisko, navyše v tesnej blízkosti hláseného pohybu sa zatepľujú bytovky čo potkanov taktiež vyrušuje. Pozitívum je že v takýchto podmienkach sa väčšinou nerozmnožujú. Predpokladám že zateplované bytovky by mohli byť dokončené v septembri, dovtedy si nájdu aj potkany svoj "domov", ktorý bude viditeľný a počas jesennej deratizácii sa budeme snažiť ich čo najviac zlikvidovať aby na jar bol už aj tam relatívny kľud.“

Jesenná deratizácia býva vyhlásená približne v termíne od 1.10. – 15.11.

Odbor komunálnych služieb - referát verejnoprospešných služieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania