Ulica Vladimíra Clementisa-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

dlhodobe nefunkce cidlo naplnenosti kontajneru

06. október 2021

Majo

To akoze nemaju automaticky monitoring na taketo veci? To vyriesi hocaky ITckar za 5 minut aby to samo detekovalo taketo stavy a upozornilo kompetentnych.
07. október 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
Kto? Odbor komunálnych služieb

Mesto Trnava
22. október 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
senzory sú na danom stojisku funkčné. Pri výsype komunálneho odpadu bolo zistené, že nádoba PPK na komunálny odpad bola na danom stojisku zaplnená stavebným odpadom, ktorý pri výsype spôsobil zablokovanie nadstavby, pričom mohlo prísť ku jej fatálnemu poškodeniu. Týmto upozorňujeme občanov, že PPK nie je určený na likvidáciu stavebného odpadu.
Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je odoberaný iba na skládke odpadov Trnava, Zavarská cesta za úhradu vo výške stanovenej v zmysle VZN č. 558 mesta Trnava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukuje pôvodca odpadu, patrí aj zmesový materiál z betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.
Kto? Odbor komunálnych služieb

Mesto Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania