Ulica Paulínska-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý

Na novom chodniku vytvorene vyrezy pre kanalizaciu. V noci je tato cast cesty zle osvetlena a hrozi uraz pre iducich po chodniku. Riesenie: vyrez prekryt mrezou a tak vytvorit celistvy chodnuk

25. október 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu Vás budeme informovať.
Kto? Odbor dopravy

Mesto Trnava
12. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe platnej STN 73 6110 sa šírka chodníka sa skladá: z pásu pre chodcov 0,75mx2=1,5m, odstupu od pevnej prekážky 0,25m, v peších zónach pri výkladoch 0,6m, bezpečného odstupu 0,5m ( v tomto mieste sa umiestňujú napr. verejné osvetlenie, .. ochranné pásmo cesty). Minimálna šírka v predmetnom území má byť 1,5m+0,6m+0,5=2,6m, pričom posledný rozmer 0,5m je bezpečnostný odstup. Predmetný UV je vo výkrese (viď. príloha) okótovaný, kde najmenšia šírka je 2,86m = vyhovuje. Ak by prebehla rekonštrukcia komunikácie bolo by možné uvažovať o posune UV.
Kto? referát technických činností dopravy

Mesto Trnava
04. marec 2022

Eduard Kesely

Samozrejme vyhotovenie zodpovedá projektovej dokumentácii. Ale kde je snaha tam sa nájde aj riešenie, ktoré môže zabrániť úrazu. v prílohe príklad riešenia a to z Trnavy na vjazde na Coburgovu ulicu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania