Ulica Vladimíra Clementisa-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Martin Cmarada 04. novembra 2021

Pozdravujem Vás,
v prvom rade by som sa rád v mene obyvateľov podˇakoval za vizionársky orientovaný prístup k riadeniu a rozhodovaniu ohľadom mestskej infraštruktúry a environmentálnej zodpovednosti.
Rád by som sa spýtal ohľadom voľného rozhadzovania odpadkov vo verejnom priestranstve. Je osoba, ktorá odpadok vyhodí zodpovedná vo vzťahu k zákonom, prípadným nariadeniam mesta? Má mesto dosah na takúto činnosť?
Môj dotaz vznikol na základe svedectva ohľadom vyhadzovania ohorkov od cigariet z loggie na družbe. Trávnik je posiaty týmto nie moc pekným ,,hnojením".
Prosím Vás ak náhodou existuje nejaká vyhláška, pomocou ktorej vieme takýchto ľudí sankciovať prosím dajte vedieť, rád sa v tomto zapojím a obídem všetky byty na družbe (pre začiatok).
S pozdravom,
Čmarada Martin bc.

04. november 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Odbor komunálnych služieb

Mesto Trnava
21. december 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
znečisťovanie verejného priestranstva rieši VZN č. 289 o verejnej zeleni článok 5 ods. 6) písm. b)
https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_c._289.pdf
Je verejne známe, že takýto cigaretový ohorok môže spôsobiť požiar, ak sa hodí to suchej trávy, znečistenie zelene a narúša aj estetický stav zelene. Nezahasený ohorok cigarety by sa nemal nikdy vyhadzovať cez okno alebo z terasy. Môže sa dostať do izby alebo na terasu bytu o poschodie nižšie a spôsobiť tak požiar. Popolníky majú svoj význam! Používajte ich. Cigaretové ohorky odhodené na zem spôsobujú znečistenie životného prostredia. Momentálne jediným správnym spôsobom nakladania s týmto odpadom je odhadzovanie ohorkov do zmiešaného komunálneho odpadu. Vo veľkých mestách tak končia v spaľovni, kde dokonca svojím zložením podporujú horenie. Ohorok odhodený na zem sa rozkladá až 15 rokov. Dodržiavanie VZN kontroluje mestská polícia a ona posúdi, či sa jedná o priestupok. Mestská polícia môže osobu, ktorá koná v rozpore s VZN pokutovať, ale len v tom v prípade, ak na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať osobu, aby od protiprávneho konania upustila a má právo na uloženie sankcie vo forme pokuty. Ak by aj niekto zaslal fotografiu, ktorú niekto vyhotoví pri takejto činnosti (vyhadzovanie cigaretových ohorkov), mohlo by sa na základe nej začať konať a snažiť sa vyvodiť zodpovednosť. Ale je potrebná k tomu aj svedecká výpoveď osoby, ktorá potvrdí, čo protiprávne sa udialo. Je veľmi smutné ako niektorí ľudia vedia byť ľahostajní a nedbanliví voči prírode a aj k susedom.
Kto? Odbor komunálnych služieb

Mesto Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania