Ulica Teodora Tekela-Mestský mobiliár-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

Stredisko sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51 ktorého zriaďovateľ je mesto Trnava nerieši separáciu odpadu a všetko dávajú do jedného kontajnera čo dokazuje moje foto. Žiadam aby mesto skontrolovalo všetky sociálne strediská a nariadilo riadne separovanie odpadu, tak ako to vyžaduje od občanov.

26. december 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? odbor komunálnych služieb

Mesto Trnava
17. január 2022

Odpoveď samosprávy

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) uvádza nasledovné:
- Rôznorodosť odpadu vyskytujúceho sa v našich nádobách na komunálny odpad je pravdepodobne spôsobená dostupnosťou a blízkosť týchto nádob pre širokú verejnosť v tejto lokalite (obytná zóna).
- SSS preukázateľne zabezpečuje separáciu odpadu v spravovaných objektoch (papier, plasty, komunálny, bioodpad, elektro odpad, nadmerný komunálny odpad).
- na základe dohody so SSS a preverenej situácie bude v krátkej dobe čierna 1100 l nádoba odstránená
Kto? Stredisko sociálnej starostlivosti

Stredisko sociálnej starostlivosti

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania