Ulica Spartakovská-Dopravné značenie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Lasislav Zboray 27. marca 2022

Dobrý deň. Počas zriaďovania "Rezidentského parkovania na Spartakovskej ulici ste riešili vyznačenie parkovacích miest. Pracovníci firmy, ktorí prišli vyznačiť čiarami parkovacie miesta niečo urobili a odišli s tým, že treba najprv parkoviská očistiť od nánosov prachu nečistôt a lístia. Zanechali po sebe zmätok v nedoznačených čiarach (viď obr.). Asi po týždni sa objavila "upratovacia čata", ktorá mala pripraviť - očistiť plochy pred následným doznačením jednotlivých parkovacích miest. To, ako to skončilo? vidieť na obrázkoch. Prosím o okamžitú nápravu zmätku, ktorý niekto svojím nezodpovedným prístupom zapríčinil. Prosím o oznámenie riešenia vzniknutého problému. V prípade neriešenia problému, si budem musieť nájsť iné cesty na riešenie uvedeného problému.

28. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie
Kto? Mestské služby Trnava

Mestské služby Trnava
28. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vodorovné dopravné značenie na ul. Spartakovskej ešte nie je úplne dokončené, z dôvodu, že niektoré plochy ešte neboli vyčistené, niektoré nebolo možno vyznačiť z dôvodu parkovania vozidiel. Uvedené vodorovné značenie bude spolupracujúcou firmou vyznačené.
Kto? Odbor dopravy

Mesto Trnava
13. apríl 2022

Lasislav Zboray

Budem trpezlivo čakať.....

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania